Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Lịch Sử Văn Hoá arrow Mười hai lời nguyện của Quán Thế Âm bồ tát
Mười hai lời nguyện của Quán Thế Âm bồ tát PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
17/11/2009

Mười Hai Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm

1. Nguyện thứ nhất khi hành Bồ Tát
Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm
Viên Thông Thanh Tịnh Căn Trần
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

2. Nguyện thứ hai không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát


3. Nguyện thứ ba Ta bà ứng hiện
Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

4. Nguện thứ tư thanh trừ yêu quái
Bao nhiều loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

5. Nguyện thứ năm tay cầm Dương Liễu
Nước Cam Lồ rưới mát Nhân Thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui, mát mẻ ưu phiền tiêu tan
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

6. Nguyện thứ sáu, thưởng hình bình đẳng
Lòng Từ Bi thương sót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ, thân mọi loài
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

7. Nguyện thứ bảy dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

8. Nguyện thứ tám tội nhân bị trói
Bị hành hình rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

9. Nguyện thứ chín làm thuyền cứu vớt
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết an nhiên Niết Bàn
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

10. Nguyện thứ mười Tây Phương tiếp dẫn
Vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng tàng
Tràng phang, Bảo cái trang hoàng
Quán Âm cứu độ đưa đường về Tây
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

11. Nguyện mười một Di Đà Thọ ký
Cảnh Tây Phương tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

12. Nguyện mười hai tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Cập nhật ( 15/10/2010 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online