Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Lịch Sử Văn Hoá arrow Phương pháp đào tạo và sử dụng Ni giới (Thích Nữ Nguyên Thuận)
Phương pháp đào tạo và sử dụng Ni giới (Thích Nữ Nguyên Thuận) PDF In E-mail
Người viết: Administrator   
05/01/2010

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NI GIỚI ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN TỘC VÀ THỜI ĐẠI

* Thích Nữ Nguyên Thuận

Phật giáo Việt Nam có truyền thống song hành và đồng hành với dân tộc suốt chiều dài lịch sử do bản chất đạo đức Phật giáo hình thành từ giáo lý duyên khởi và vô ngã. Bất cứ một hành giả nào thâm nhập kinh tạng Phật giáo cũng đều có chung tính chất này với điều kiện là người có yêu nước Việt Nam am tường lịch sử và am tường đúng lý tưởng giải thoát giác ngộ. Hành giả Phật giáo nào cũng có chung đặc tính này: Phụng sụ chúng sanh là cúng dường chư phật. Tùy theo quan điểm sống mà cách thể hiện tính phục vụ chúng sanh khác nhau. Nhưng tại sao lại co sự bất đồng? Chúng ta đồng hiểu với nhau rằng chính là do quá trình tu tập chưa thấu lý giải thoát như nhau nên chưa thể đạt đến sự đồng tình với nhau.

Như vậy, chủ yếu là chúng ta phải làm sao để có những con người đồng hiểu và đồng hành với nhau xuyên suốt mới có được sự thống nhất một ý chí chung một hành động. Hệ quả của chúng ta là sự nghiệp chuyển luân chánh pháp bằng những con người sống vì lợi ích của chúng sanh với tinh thần công bằng bình đẳng vô tư cần kiệm liêm chính. Đây là chuẩn mực đạo đức xã hội ngày nay. Đó cũng chính là điểm xuất phát cho phẩm chất của những người con gái Phật tài năng đồng hành với dân tộc và thời đại.

Trong thời đức Phật khi chưa chế Giới Luật, nguyên tắc sống chung là gì không ngoài một ngyên tắc đơn giản là pháp Lục Hòa mà Giáo đoàn thanh tịnh với hàng ngàn vị Tỳ Kheo. Để thực hiện được điều đó Giáo đoàn có những hành giả sống theo ngyuyên lý gì không ngoài tinh thần duyên khởi và vô ngã đồng thời là có Niềm tin tuyệt đối với vị thầy của mình lúc bấy giờ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Như vậy giáo đoàn chúng ta muốn thanh tịnh hòa hợp và đồng hành với nhu phải có vị thầy dẫn đạo sống được theo lý duyên khởi và vô ngã: Sống vì lợi ích của chúng sanh với tinh thần công bằng bình đẳng vô tư cần kiệm liêm chính theo phương thức Tứ Nhiếp Nháp. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ điểm tu tập sao cho đạt đạo giải thoát này trước sau đó mới nói đến hướng dẫn đệ tử và phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.

Hiện nay, ngoài xã hội, do tính tự phát của thời đại, lý tưởng spng61 của những người tiến bộ khiến chúng ta phải xem lại mình. Họ bố thí và sống rất chân tình với những hoàn cảnh ngặt ngèo. Chúng ta là tu sĩ, nhân cách của chúng ta là thầy của trời và người cho người cung kính và cúng dường. Tức là chúng ta hơn người ở cả hai tính cách: Thế gian và xuất thế gian. Về mặt thế gian, chúng ta phải là người có chuẩn mực đạo đức đáng kính: Bố hthí, Ái Ngữ, Lợi hành, Đồng sự. Về mặt xuất thế gian chúng ta phải Cư Trần Nhimễ không tham và không sân vì danh và lợi. Làm thế nào Ni giới chúng ta có nhiều những con người có đầy đủ những tính chất trên mới mong Ni Đoàn vững mạnh và phát triển kịp thời với dân tộc và thời đại.

Tại sao đất nước Việt Nam dành độc lập tự do từ bàn tay trắng so với thế lực thù địch hùng hậu xung quanh. Đó là do vị lãnh đạo tài tình, sáng suốt vô ngã vị tha thiết tập trung toàn dân một lòng cùng với một chiến lược phát triển tùy theo tính đặc thù của cá nhân cũng như địa phương. Đối với người bất đống ý kiến, nhà lãnh đạo cũng thu phục được họ cùng chung lo việc với mình. Như vậy mới có chuyện nhân dân Việt Nam khi đồng tâm hợp lực thì có một sức mạnh vô song đánh bại được tất cả thế lực thù địch, thù trong giặc ngoài trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc.

Hiện nay, hoàn cảnh chúng ta thuận lợi nhiều nhưng tại sao chúng ta chưa có một công trình nào chung cho sự phát triển Ni giới hiện tại và tương lai? Nều mọi người sống đúng theo trình tự tu tập của Phật giáo, chúng ta là những người dễ dàng làm nên những sức mạnh vô song để phục vụ cho đất nước và thời đại.

Việt Nam đang trên đà phấn đấu cho kịp với trào lưu văn minh tiến bộ. Chúng ta có những con người tiến bộ trước thời đại rồi nhưng vì thiếu sự hiệp lực nên chưa thể vực nhanh kịp được với đà tiến triển toàn cầu. Đó là những người sống vì mọi người, chưa tập trung lại và chưa có sự lãnh đạo tuyệt vời thì chưa thể đạt được những kỳ tích kỳ diệu.

Như vậy, làm thế nào để chúng ta đào tạo ra những nhà lãnh đạo từ cơ sở đến Trung ương, những con người chung tính chất là những con người sống vì lợi ích của chúng sanh với tinh thần công bằng bình đẳng vô tư cần kiệm liêm chính. Ni giới chúng ta làm sao làm được nhiệm vụ này? Đây chính là nhiệm vụ cốt lõi trong giai đoạn đầu hình thành Phân Ban Đặc trách Ni giới. Nhưng, song song đó chúng ta phải có một chiến lược phát triển song hành với dân tộc và thiờ đại, đào tạo những con người có tâm và có tầm như vậy mới chạy kịp với xu thế phát triển của xã hội và Phật giáo.

Ở những nước phát triển nhất cũng chưa có những tập đoàn nhiều những người con gái Phật tiến bộ như nước chúng ta, Ni giới Việt Nam chúng ta ngày nay lại đa phần có lối sống vì lợi ích của chúng sanh với tinh thần công bằng bình đẳnh vô tư cần kiệm liêm chính và Cư Trần Bất Nhiễm khôngg tham và không sân vì Danh và Lợi. Nhưng lực chúng ta có, nhân sự chúng ta sẽ có. Tại sao chúng ta không nhanh chân bắt đầu những việc gì cụ thể để một thời gian không xa chúng ta có một Ni đoàn với dấu hiệu của một dân tộc tiến bộ trước thời đại.

Như vậy, chúng tôi muốn đóng góp trong Hội Nghị hôm nay là tham luận với đề tài phương pháp và sử dụng Ni giới tài năng đồng hành với dân tộc và thời đại với những đề nghị như sau:

Thiết lập môi trường, chương trình đào tạo và quản lý những người lãnh đạo các tự viện và các cấp có quy chế cụ thể chặt chẽ đáp ứng theo tiêu chí đạo đức sống vì lợi ích với chúng sang với tinh thần công bằng bình đẳng vô tư cần kiệm liêm chính với công cụ hành đạo là Tứ Nhiếp Nháp. Để phát hiện những con người có đầy đủ phẩm chất này, chúng ta lấy từ cơ sở và có kiểm tra để bắt đầu đào tạo và sau khi đào tạo thì điều phối hợp lý. Phần này chúng ta phải thực hiện hai phần: Nuôi chúng tu tập đạt được phần cơ bản của lý duyên khởi và vô ngã, sau đó để đào tạo những con người có thể phục vụ theo tiêu chí trên. Thực tiễn cho thấy, môi trường nuôi chúng ta như của Sư bà Hải Triều Âm sẽ cho chúng ta có thể nhân rộng điển hình từ nơi đây.

Chúng ta nên có chương trình đào tạo Ni giới riêng theo tiêu chí của Ni giới như niói trên và có đầy đủ nhân sụ chuyên trách thực hiện, phân công hợp lý.

Để phát hiện được những con người có những tính chất theo yêu cầu trên, chúng tôi nghĩ, chúng ta cần tổ chức những hoạt động cho từng vùng tham gia để phát hiện những con người có những tính chất này. Sau đó chnúng ta kêu gọi tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện kế hoạch và chiến lược phát triển Ni giới Việt Nam trên đà phát triển đồng hành với thời đại và dân tộc.

Ngoài ra, chúng ta cần có một sự kết hợp với các tổ chức khác để có thể thực hiện tốt những phương pháp hướng phát triển trên.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công

Chúng ta nên bắt đầu để có sự hoàn chỉnh chứ không nên tiếp nối trong sự luyến tiếc bổ sung mãi mà không đạt được gì. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

 

 

 

 

Cập nhật ( 06/01/2010 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online