Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Bạn đọc viết arrow Đức Phật thành đạo (Pháp Huệ)
Đức Phật thành đạo (Pháp Huệ) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
17/01/2010

ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

* Pháp Huệ

Ngày 08 tháng 12 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo lần thứ 2553 năm Kỷ Sửu ở Ta Bà. Người Phật tử không sao quên được Đức Giáo Chủ của mình, Ngài đã chỉ đường lối tu hành, sáng lập ra đạo Phật, là Đức Thích Ca Mâu Ni nguyên là nước Ca-Tỳ-La-Vệ thuộc trung Ấn Độ. Phụ hoàng của Ngài là Tịnh Phạn Vương Đầu-Đà-Na. Mẫu hoàng là Ma-Da; họ Ngài là Kiều-đáp-ma ngày xưa dịch là Cồ Đàm; tên Ngài là Tất Đạt Đa, Ngài có sức khỏe phi thường không lực sĩ nào địch nổi; Ngài có trí sáng thông minh tuyệt vời mới 12 tuổi mà không Thầy nào dạy nổi, Ngài văn võ song toàn.

          Khi lớn lên, Ngài thấy nhân sinh thống khổ, thế cuộc vô thường. Ngài quyết định xuất gia tu hành tìm đường giải thoát cho mình và cho người, ngõ hầu đưa tất cả chúng sinh giác ngộ giải thoát. Sáu năm Ngài tu khổ hạnh không thấy sáng suốt, Ngài đi qua núi Ko-Sa ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài thề rằng: “Nếu ta không thành đạo thì thịt nát xương tan quyết không đừng dậy khỏi chỗ này.” Với trí hùng dũng cương quyết ấy sau 49 ngày tư duy Ngài thấy rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chứng đạo Bồ Đề Chánh đẳng chánh giác.

          Sau khi thành đạo rồi, Ngài đi khắp xứ thuyết pháp, độ sanh để chuyển chúng sanh từ mê thành giác ngộ, lìa khổ được vui.

Suốt thời gian 49 năm Ngài đã dẫn dắt chúng sanh lên đường giác ngộ, hàng tu sĩ rèn luyện sạch chấp trước đắc La Hán. Rồi Ngài dẫn lên núi Linh Thứu mở hội Pháp Hoa, Ngài vạch rõ cho mọi người thấy rõ con đường tu Bồ tát đạo được giải thoát chứng Nhất thiết chủng trí.

Trong thời gian Ngài thuyết pháp, gặp biết bao nhiêu khó khăn trở ngại. Các Tôn giáo khác và người xấu tìm mọi cách giết Ngài, nhưng lần nào Ngài cũng thể hiện vượt trội hơn người, kẻ thù phải quy phục, bỏ vũ khí xin làm đệ tử.

Theo gót Ngài chúng ta tu bất cứ pháp môn nào: Bắc Tông, Nam Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Thiên Thai Tông v.v…bất cứ Phật tử ở Chùa nào người nào đã quy y Tam Bảo, chúng ta phải biết rằng đều là Phật tủ, là con Phật.

Là Phật tử chúng ta thực hiện được bốn chữ Từ, Bi, Hỷ, Xả nhìn cuộc đời đúng sự thật như Đức Phật chúng ta có thực hiện được như vậy là chúng ta đã dâng lễ vật lên cúng dường Đức Phật, Đại Bồ Tát cùng Thánh Hiền Tăng, góp phần báo ân Đức Phật.

       “Đến lúc này tâm thiền bất động

Đạo đã thành vang vọng muôn phương

Từ bi trí tuệ tỏa hương

Chơn Như hiển hiện dứt đường tử sinh.”

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Cập nhật ( 17/01/2010 )
 
< Trước   Tiếp >
TRANG WEB GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Số 171 Bản ra thường kỳ năm 01&15/3/2018 - Phật lịch 2561

Các danh mục khác

Thăm dò ý kiến

Google đánh giá

Google Page Rank
Powered by: Viet IT

Alexa xếp hạng

Statistics

OS: Linux v
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.5.47
Thời gian: 19:25
Caching: Enabled
GZIP: Disabled
Thành viên: 5
Tin tức: 4135
Liên kết web: 0

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online