Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow Cao pho (DD Thich Minh Lanh)
Cao pho (DD Thich Minh Lanh) PDF In E-mail
Người viết: Administrator   
27/01/2010

CÁO PHÓ

Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu vô cùng kính tiếc báo tin:

HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐỊNH

Thế danh : NGÔ VĂN TIỀN

- Phó trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu

- Ủy viên UBMTTQVN Thị xã Bạc Liêu

- Phó trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên  

Viên tịch lúc 23h30 ngày 25 tháng 01 năm 2010 (nhằm ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Sửu)

Trụ Thế : 64 năm

Hạ Lạp : 39 năm

Lễ Nhập kim quan: lúc 9 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2010 (ngày 12 tháng 12 năm Kỷ Sửu)

Lễ Động quan: lúc 12 giờ ngày 28 tháng 01 năm 2010 (14 tháng 12 năm Kỷ Sửu) và thực hiện lễ Trà tỳ tại đài hỏa táng xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu.

Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đồng kính cáo

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐỊNH

- Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu

- Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã Bạc Liêu

- Phó Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Liên, phường 2, Thị xã Bạc Liêu

I-BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng Giác Nhường

Hòa thượng Thích Thiện Sanh

Hòa thượng Giác Tường

Hòa thượng Sa Mouth

II-BAN TỔ CHỨC

          Trưởng Ban: Hòa thượng Giác Giới

          Phó Ban Thường Trực: Đại đức Thích Minh Lành

          Phó Ban: Hòa thượng Giác Dũng

          Phó Ban: Thượng tọa Giác Thời

          Phó Ban: Thượng tọa Giác Nguyên

          Phó Ban: Đại đức Thích Quãng Thới

          Phó Ban: Ông Lâm Bắc Hải, P. Chủ Tịch TTUBMTTQVN TX. Bạc Liêu

Ủy viên:

Thượng tọa Thích Hoằng Quang

Thượng tọa Giác Thông

Thượng tọa Giác Tây

Thượng tọa Giác Đăng

Thượng tọa Giác Minh

Đại đức Thích Huệ thuận

Đại đức Giác Tín

Đại đức Giác Tòng

Đại đức Giác Hy

Đại đức Giác Nhuận

Đại đức Thích Huệ Thành

Đại đức Thích Thanh Nhân

Đại đức Thích Phước Châu

Đại đức Pháp Hạnh

Đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Giác tiếp

 

Thư ký:

Đại đức Thích Thiện Phúc

Cư sĩ Quãng Thiệt

Cư sĩ  Tĩnh Toàn

 

Tài chánh – Thủ quỹ:

Đại đức Giác Khánh

Đại đức Minh Tâm

Đại đức Thạch Rươi Bé

Đại đức Dương Lượng

Đại đức Hữu Sâm Bas

Đại đức Thích Thiện Quang

Đại đức Giác Tâm

Đại đức Giác Tấn

Đại đức Giác Tự

Đại đức Giác Lâm

Đại đức Giác Tân

Đại đức Trần Duyên

Ni sư Thích Nữ Lan Liên

Sư cô Thích Nữ Ngộ Đạo

Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa

Sơ cô Thích Nữ Hòa Liên

Sư cô Thích Nữ Nghiêm Thành

Sư cô Thích Nữ Liên Hòa

 

Xướng ngôn:

Đại đức Thích Thiện Phúc

Đại đức Thích Huệ Thuận

Đại đức Giác Hy

 

Thư ký bàn:

Cư sĩ   Thiện Thành

Cư sĩ  Hạnh Ngọc

Cư sĩ  Viên Ngọc

Cư sĩ  Trúc Ngọc

 

Ban Nghi lễ:

Đại đức Minh Điền

Đại Đức Thích Huệ Thuận

 

Ban Tiếp lễ:

Sư cô Hòa Liên

Sư cô Nhẫn Liên

 

Ban Tiếp tân:

Ban Trị sự THPG Bạc Liêu

Thượng tọa Giác Nguyên

Thượng tọa Minh Phúc

Đại đức Thích Giác Nghi

Sư cô Hòa Liên

Chư Tăng Ni Hệ phái Khấc sĩ

 

Ban Nội Dung:

Thượng tọa Giác Minh

Đại đức Giác Hy

Đại đức Minh Chơn

Cư sĩ Quãng Thiệt

Cư sĩ Tĩnh Toàn

 

Ban Trần Thiết:

Đại đức Giác Tín

Đại đức Minh Kiến

 

Ban Hầu kim quan:

Đại đức Thích Giác Khánh

 

Ban Trật tự:

Phường 2 hỗ trợ

 

Ban Âm thanh:

Cư sĩ  Minh Đức

 

Ban Hương đăng:

Đại đức Giác Tân

 

Ban Trai soạn:

Cư sĩ Kiều Ngọc

Cư sĩ Phúc Ngọc

Cư Sĩ Mỹ Ánh

 

Ban Hành đường:

Minh Tâm

Minh Thiền

 

Ban Thị giả:

Minh Phú

Minh Bi

Liên Ngọc

 

Ban ẩm thủy:

Xuân Ngọc

 

TM. Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Bạc liêu

Phó Trưởng Ban Thường Trực

 

Đại đức Thích Minh Lành

 

 

CUNG TUYÊN TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐỊNH

PHÓ BAN TRI SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

VIỆN CHỦ TỊNH XÁ NGỌC LIÊN

PHƯỜNG 2, THỊ XÃ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức

Kính bạch Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Quý Sư Cô

Kính Thưa Đại Diện Chánh Quyền Địa Phương Các Cấp

Kính Thưa Quý Quan Khách, Quý Nam Nữ Phật Tử

Kính thưa Môn Đồ Pháp Quyến

Kính Thưa quý vị.

Trước giờ tiển đưa nhục thân Hòa thượng đến đài hỏa táng, Chúng tôi xin được nói lên đôi dòng tiểu sử của Ngài.

 

I./ THÂN THẾ:

Hòa thượng THÍCH GIÁC ĐỊNH, thế danh NGÔ VĂN TIỀN, Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1947 tại Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Cần Thơ (nay là Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang), trong một gia đình thâm tín Phật giáo.

Thân phụ là cụ ông Ngô Văn Dư, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đây. Hai cụ sinh được 6 người con: Hòa thượng là người con thứ 4 trong số 6 anh chị em (3 trai, 3 gái), được nuôi dưỡng trong một gia đình nông dân hiền lành, có truyền thống đạo đức, nên từ nhỏ Hòa thượng đã là người sớm có tư chất hiền lương, có tâm thương người mến vật, là người con có hiếu với ông bà cha mẹ.

 

2./ XUẤT GIA HỌC ĐẠO:

Vốn có túc duyên với Phật Pháp, năm 18 tuổi (1965), được sự đồng ý của song thân, Ngài được Hòa thượng Bổn sư THÍCH GIÁC DŨNG tế độ thế phát xuất gia, theo Thầy học đạo tại tịnh xá Ngọc Minh, phường An Phú, thành Phố Cần Thơ.

Năm 1966, thọ giới Sa di tại Tịnh xá Ngọc Vân, Thị trấn Vĩnh Bình, tỉnh Trà Vinh.

Năm 1971, thọ giới Tỳ kheo tại Tịnh xá Ngọc Viên, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Và tiếp tục ở lại Tịnh xá Ngọc Viên tu học cho đến năm 1972.

Năm 1972 đến 1974, tu học tại Tịnh xá Ngọc Liên, phường 2, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

 

3./ HÀNH ĐẠO GIÁO HÓA:

Năm 1974 đến năm 1984, Hòa thượng theo đoàn du tăng Khất sĩ do Đức Nhị Tổ Giác Chánh dẫn Đoàn đi hành đạo ở các nơi trong huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu (1974-1979), huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng (1979-1982), và huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu (1982-1984), Sống đời sống Khất sĩ du phương, tam y nhứt bát:

Nhứt bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du,

Dục cùng sanh tử lộ,

Khất hóa độ xuân thu.

Trong thời gian này, Hòa Thượng có một người đệ tử cùng đi theo đoàn du tăng với ngài là Thượng tọa Thích Giác Nguyên, nay là Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, Tân An, Long An; là Phó Ban Đại diện Phật giáo Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Sau đó, thì đoàn du tăng Khất sĩ giải tán nên năm 1984-1985, Hòa thượng về tu học ở núi Sập huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang.

Năm 1985-1998, Tu học ở Tịnh xá Ngọc Trung Tăng, Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Đến tháng 2 năm 1998 cho đến nay 2010, Hòa thượng được bổ nhiệm về làm Viện Chủ Tịnh xá Ngọc Liên, Phường 2, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Và sau đó được Ban Tri sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu  đề cử làm Phó Ban Tri Sự, trong thời gian 1985 cho đến nay, Hòa thượng đã nhận thêm một số đệ tử tu học với ngài là: Đại đức Minh Chơn, Đại đức Minh Tâm, Đại đức Minh Phú, Đại đức Minh Chiếu, Đại đức Minh Thiền, Đại đức Minh Nhàn, Sa di Minh Trí…

Để đền đáp công ơn thầy tổ và trang nghiêm ngôi Tam bảo, từ lúc nhận lãnh trách nhiệm Viện chủ Tịnh xá Ngọc Liên cho đến những năm cuối đời, dù sức khỏe ngày một mõi mòn, bệnh duyên ngày càng lấn lướt, Hòa thượng vẫn nỗ lực kiến thiết ngôi Tam bảo Tịnh xá Ngọc Liên ngày càng được trang nghiêm, từ việc xan lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, nhà Tăng, nhà bếp, trùng tu Chánh điện, Cửu huyền… xứng đáng là cơ sở Phật giáo tại địa phương,

 

4./ CÔNG VIÊN QUẢ MÃN:

Đối với công đức của Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng Sanh, những tưởng trên bước đường phục vụ Hòa thượng còn đóng góp nhiều hơn thế nữa, thế nhưng vô thường lão bệnh bất dữ nhơn kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, nên Hòa thượng đã thuận lý vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 âl năm Kỷ Sửu ( 25/01/2010), trụ thế 64 năm, xuất gia 45 năm, hạ lạp 39 năm. Thế là đến đây thì Hòa thượng đã từ bỏ huyễn thân, trở về thế giới Niết Bàn vô sanh bất diệt. Vẫn biết rằng:

Sinh như thể đắp chăn đông

Tử như cởi áo hạ nồng khác chi

Xưa nay các pháp hữu vi

Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.

Nhưng sự ra đi của Hòa thượng vẫn là một mất mát to lớn đối với Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu, đối với chư Tăng của Giáo đoàn I và nhất là đối với Tăng, tín đồ Tịnh xá Ngọc Liên, mai này dù thời gian có qua đi, không gian có biến dịch, nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn mãi còn lưu lại trong tâm tư, ký ức và tình cảm của Tăng, Ni, Phật Tử và Môn Đồ Pháp Quyến:

Giáo hội kính ghi công đạo hạnh

Thế gian hằng lưu bóng chân nhân

Quả thật:

Một mai thân xác tiêu tan

Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời

Pháp thân lồng lộng giữa trời

Chiếu soi pháp giới rạng ngời chân như.

 

NAM MÔ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Cập nhật ( 02/02/2010 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online