Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow Thư Chiêu Sinh lớp CĐPH
Thư Chiêu Sinh lớp CĐPH PDF In E-mail
30/07/2008
(Trích Thông báo số 61/TB.BTS, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu, Về việc Chiêu sinh lớp Cao đẳng Phật học Khóa II được tổ chức tại Trường Phật học Bạc Liêu)                                                       
 

THÔNG BÁO

V/v mãn khóa I Cao đẳng Phật học và khai giảng khóa II Cao đẳng Phật học tại Bạc Liêu

_______

 

Kính gởi :  - Chư tôn đức Trường Phật học Bạc Liêu

                   - Chư tôn đức các Tỉnh, Thành hội Phật giáo Phía Nam

- Tăng ni các Tỉnh, Thành hội

 

          Ban Giám hiệu Trường Phật học Bạc Liêu ấn định thời gian mãn khóa I Cao đẳng Phật học vào ngày 23/9/2008 và cũng trong ngày này Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu sẽ tổ chức khai giảng khóa II Cao đẳng Phật học.

 

          Như trong thông báo chiêu sinh Cao đẳng khóa II của trường Phật học Bạc Liêu gởi ngày 09/3/2008, trường sẽ giảng dạy chương trình Phật học kinh, luật, luận theo Giáo án Cao đẳng Huệ Nghiêm xưa. Ngoài ra còn có chương trình đào tạo các khoa : quản lý tự viện, tổ chức hành chánh, nghi lễ Phật giáo, ngoại ngữ Anh, Hoa.

 

          Tăng ni sinh theo học hoàn toàn miễn phí và nội trú tại trường suốt thời gian 4 năm tu học. Do sức đài thọ của trường có hạn nên việc thu nhận hồ sơ của Tăng Ni sinh rất hạn chế. Hiện tại trường đã nhận khá nhiều hồ sơ và còn tiếp tục nhận thêm. Nay trường thông báo đến Tăng Ni sinh đã nộp hồ sơ chuẩn bị đến trường vào ngày 18/9/2008 và các Tăng Ni sinh muốn ghi danh nhập học hãy liên hệ với Đại đức Thích Thiện Phúc - Phó Hiệu trưởng của trường, ĐT số 0918124375 để biết thêm chi tiết nhập học.

            TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU 

               KIÊM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHẬT HỌC BẠC LIÊU

 

                                                                       

               Hòa Thượng Thích Huệ Hà

------------------------------------------

 

(Mẫu đơn xin nhập học bên dưới, học viên có thể copy mẫu về biên tập lại cho trang nhã, hài hoà trên mẫu giấy A4)

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BẠC LIÊU

LỚP CAO ĐẲNG PHẬT HỌC CHUYÊN KHOA

 

&

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

LỚP CAO ĐẲNG PHẬT HỌC KHOÁ II

( 2008 – 2011 )

 

. Họ và tên  : …………………………………………………………………. 

. Pháp danh : ………………………………………………………………….

. Năm sinh  :  …………… Nơi sinh : ………………………………………..

. Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………

 

Hồ sơ nhập học gồm có :

1.  (01) đơn xin nhập học

2.  (01) bản nhận xét và giấy giới thiệu của BTS Tỉnh,Thành Hội

3. (01) bản  sao văn bằng tốt nghiệp TCPH (CBPH) (có thị thực của BTS)

4. (01) bản  sao văn bằng  TNPT cấp III, tú tài ( có thị thực )

5. (01) bản  sao  Chứng diệp xác nhận đã thọ giới thọ giới (có thị thực của BTS)

-  Sa di             Thức xoa         Tỳ kheo

6. (01) bản  lý lịch Tăng Ni sinh (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương

7. (04) ảnh rời  3x4 chụp thẳng                              

 

-------------------------------------- hết trang

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BẠC LIÊU                    -----o0o-----

LỚP CAO ĐẲNG PHẬT HỌC CHUYÊN KHO

               VP.CHÙA LONG PHƯỚC

        P.5 .TX Bạc Liêu

          ĐT : 0781.821658 – 0918124375

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

 

         Kính gởi : Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Bạc Liêu.

                               ( Lớp Cao Đẳng Phật Học Chuyên Khoa )

 

 

Con tên là   : …………………………………………………………………

Pháp danh  :  …………………………………………………………………

Sinh ngày   :  ………………. Tại : ………………………………………….

Thường trú tại Chùa : ……………………………………………………….

Địa chỉ       :  …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

 

Nay con đệ đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho con được nhập học lớp Cao Đẳng Phật Học Chuyên Khoa Bạc Liêu – Khoá II ( 2008 – 2011). Con xin chấp hành Thiền môn quy luật mà nhà trường đã đề ra.

                                                                     Ngày ……. tháng…… năm 200   

Ý kiến của Bổn sư hay Y Chỉ sư                                    Kính đơn

 

----------------------------------- hết trang

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH HỘI, THÀNH HỘI                           ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

………………………………………….                                 -----o0o-----

………………………………………….

………………………………………….

            ĐT : …………………..

            Số  : …………………..

 

BẢN NHẬN XÉT

VÀ GIỚI THIỆU

( Của Ban Trị Sự Tỉnh Hội,Thành Hội Phật Giáo)

 

 

Ban Trị Sự Tỉnh Hội,Thành Hội Phật Giáo : ………………………………...

  ……………………………………………………………………………….

Giới thiệu Tăng, Ni sinh : …………………………………………………….

Thế danh : …………………………………………………………………….

Sinh năm : …………….. Tại : ……………………………………………….

Là đệ tử của : …………………………………………………………………

Hiện thường trú tại Chùa : ……………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

            - Tư cách đạo đức   : ………………………………………………….

            - Trình độ Phật học : ………………………………………………….

            - Quá trình tu học và sinh hoạt : ……………………………………...

 

 

Đề nghị : ……………………………………………………………………...

 

                                                                     Ngày …… tháng …… năm 200

 

-----------------------------------   hết trang

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BẠC LIÊU                -----o0o-----

LỚP CAO ĐẲNG PHẬT HỌC CHUYÊN KHOA

             VP.CHÙA LONG PHƯỚC

            P.5 .TX Bạc Liêu

        ĐT : 0781.821658- 0918124375

   

   nh3x4  

 

 

 


 

           SƠ YẾU LÝ LỊCH TĂNG NI SINH

              ( Lớp Cao Đẳng Phật Học Chuyên Khoa )

 

 

 I.PHẦN SƠ YẾU :

    -  Họ và tên : ……………………………………………………………….

    -  Pháp danh : ………………………………………………………………

    -  Ngày và nơi sinh : ……………………………………………………….

    -  Giấy CMND số : ……………….Cấp tại :…………….Ngày :………….

    -  Quê quán : ……………………………………………………………….

    -  Địa chỉ thường trú: Chùa ………………………………………………..

       ……………………………………………………………………………

    -  Trình độ văn hoá : ……… Ngoại ngữ : ……….. Phật học : ……………

    -   Chuyên môn, kỷ thuật, nghiệp vụ : ………………………………………

    -   Nghề nghiệp trước khi xuất gia  : ……………………………………….

    -   Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia : ………………………………………

    -   Ngày, tháng, năm và nơi thọ giới Sa Di hoặc Thức-Xoa-Ma-Na, Sa Di Ni …………………………………………………………………………...

    -   Ngày, tháng, năm và nơi thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni ………………

         …………………………………………………………………………..

    -   Bổn Sư : ………………..Địa chỉ :………………………………………

    -   Dân Tộc: ……………………………Quốc Tịch : ……………………….

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH :

    - Họ và tên cha : …………………………………Năm sinh: ……………..

    - Nghề nghiệp : ………………Hiện trú …………………………………...

    - Họ và tên mẹ : …………………………………Năm sinh: ……………..

    - Nghề nghiệp : ………………Hiện trú …………………………………...

    - Anh chị em ruột ( tên, tuổi, nghề nghiệp và địa chỉ ) ……………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

 

III.TÓM TẮT TIỂU SỬ BẢN THÂN : ( Từ 8 tuổi đến nay )

      - Nói rõ từng thời gian ( năm ) từ khi còn nhỏ đến nay làm gì? Ở đâu? ( kể rõ từng giai đoạn thời gian, nơi chốn các sinh hoạt, hoạt động chủ yếu từ nhỏ đến nay ).

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………….

      - Xuất gia tu học :

         - Tổ chức hệ phái gốc : …………………………………………………

         - Chuyển hệ phái  : …………………………………………………….

      - Các lớp đã thụ huấn :

         - Về Phật Giáo : …………………………………………………………

          ………………………………………………………………………….

         - Về xã hội : …………………………………………………………….

          ………………………………………………………………………….

         - Các phong trào đoàn thể : …………………………………………….

          ………………………………………………………………………….

                   Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước Việt nam.

                                                                    Ngày …… tháng …… năm 200

             XÁC NHẬN                                              Người khai ký tên

 Của chính quyền địa phương

  Xã (phường) nơi thường trú

Cập nhật ( 19/09/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online