Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow Lời tưởng niệm (Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu)
Lời tưởng niệm (Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu) PDF In E-mail
28/01/2010

LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH HÒA THƯỢNG GIÁC ĐỊNH CỦA BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

          Trước khi cử hành cung tống kim quan đưa nhục thân Hòa thượng đến nơi làm Lễ Trà tỳ, nơi mà nghìn thu cách biệt, đôi đàng rẽ lối âm dương. Chúng tôi thay mặt Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu, Ban Tang lễ Tăng ni Phật tử và bằng hữu tri giao có đôi lời tưởng niệm.

          Bạch Giác linh Hòa thượng,

          Trong pháp giới trùng trùng duyên khởi, luật vô thường sanh diệt diệt sanh, mượn tứ đại làm thân giã hợp, chốn hồng trần chẳng nhiễm sắc trần, đất Phụng Hiệp một thời thọ mạng, xứ hậu Giang nuôi chí thiện căn, nước Cần Thơ khơi dòng Phật thủy, trời Bạc Liêu quyện gió hương từ. Hòa thượng vốn sẵn có duyên lành, quyết chí xuất trần từ thuở nhỏ. Năm 17 tuổi đã lánh tục tầm chơn, đường Phật pháp lâng lâng nhẹ bước, vượt sông mê giải thoát luân hồi.

          Thuở ban đầu xuất gia tu học, trải nhiều năm đạo hạnh vun bồi, Hòa thượng luôn luôn tinh tấn, chuyên cần công quả công phu, để đến được Thánh ngôi Tăng Bảo, Phật trường lần luợt bước vào, giới định huệ trang nghiêm pháp tướng, dòng diệu thể sáng soi huệ mạng, ngôi Tam tôn kế vị xứng danh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, phước đức trang nghiêm xứng đáng là Như Lai trưởng tử.

          Với chí nguyện đạo hạnh đại thừa, Hòa thượng quyết dấn thân phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện một thể viên dung. Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ, tục diệm truyền đăng, nêu chí cả tông phong vĩnh chấn, tổ ấn minh quang, đạo vàng tỏa rạng. Phát huy chân lý, tích cực hoằng khai Phật pháp qua các thời kỳ lịch sử có khác nhau.

          Trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, Hòa thượng luôn luôn thể hiện nguyện vọng xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển bền vững. Ở cương vị là chủ hộ Tịnh xá Ngọc Liên Hòa thượng đã tích cực hoạt động trùng tu lại tịnh xá vì nơi đây là chỗ dừng chân hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang chốn được coi là di tích lịch sử của hệ phái Khất sĩ.

          Với tấm lòng nhiệt thành trong Phật sự nhất là công tác từ thiện xã hội, Hòa thượng thường xuyên vận động cứu tế đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lũ. Hình ảnh của Hòa thượng luôn luôn lao động không mệt mỏi, ngoại trừ thời gian cơn bệnh hoành hành.

          Qua thành tích công lao đóng góp vào sự nghiệp Phật pháp và phục vụ xã hội của Hòa thượng nên trong những lần đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu Hòa thượng được suy cử Phó Trưởng ban Trị sự phụ trách hệ phái Khất sĩ Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc TX Bạc Liêu Hòa thượng cũng được cử vào ủy viên qua nhiều khóa của Mặt trận.

          Ở cương vị lãnh đạo phụ trách hệ phái Khất sĩ tỉnh nhà, với tinh thần phụng sự đạo pháp, Hòa thượng luôn mô phạm trong giới luật, lập đạo tràng khai tâm mở trí cho Tăng ni Phật tử tu hành. Thật cảm động vô cùng khi Hòa thượng Trưởng ban Thích Huệ Hà mở trường Phật học Bạc Liêu thì Hòa thượng Phó Ban Thích Giác Định nhận làm Hội trưởng Hội Bảo trợ nhà trường. Nhị vị Hòa thượng chung sức chung lòng kề vai sát cánh xây dựng trường Phật học Bạc Liêu trong những năm khó khăn thiếu thốn để có được như ngày hôm nay.

          Những tưởng Chư Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa để phụng sự đạo pháp để làm thuyền đăng định hướng, làm bóng cây che mát cho đàn hậu tấn kế thừa. Nào ngờ Hòa thượng Trưởng ban Thích Huệ Hà vừa vĩnh biệt chúng tôi ra đi thì hôm nay, đến lượt Hòa thượng Phó ban Thích Giác Định cũng vĩnh viễn từ biệt chúng tôi ra đi. Ôi ! thật vô cùng đau xót.

          Bạch Giác linh Hòa thượng,

          Dẫu biết rằng, thân đại sĩ khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên, mượn cảnh huyện độ người như huyễn, nương thiền từ vượt bến sông mê, hạnh nguyện của Hòa thượng là tuyệt vời, như cánh nhạn giữa trời không, như bóng trăng in đáy nước. Nhưng, dẫu sao trước sự ra đi của Hòa thượng, chúng tôi không làm sao khỏi cảm xúc bùi ngùi. Tuy nhiên, cũng nhận ra rằng :

                   Chư hành vô thường

                   Thị sanh diệt Pháp

                   Sanh diệt diệc dĩ

                   Tịch diệt vi lạc

          Hôm nay, trong giờ phút sẽ nghìn thu vĩnh biệt này. Chúng tôi thay mặt Ban Trị sự, Ban Tang lễ và Tăng ni Phật tử bằng hữu tri giao đốt nén hương lòng kính dâng cúng dường Giác linh Hòa thượng để gọi là thể hiện mối thân giao tình pháp lữ suốt đời trong chánh pháp. Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng thùy từ gia hộ cho chúng tôi đầy đủ nghị lực, đầy đủ sức gia trì, hòa hợp, đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng và phát triển trang nghiêm Giáo hội tỉnh nhà ngày càng bền vững trong lòng dân tộc.

          Thôi ! Nhục thân Hòa thượng được làm Lễ Trà tỳ, Xá lợi Ngài được tôn thờ tại Ngọc Liên Tịnh xá, Giác linh Ngài hãy tự tại ngao du.

          Xin bái biệt Hòa thượng !

          Nam mô Ngọc Liên Đường Thượng Minh Đăng Quang Tổ Tế Chánh Tông Đệ Tam Thế Thượng Giác Hạ Định Ngô Công Hòa Thượng giác linh thùy từ chứng giám.

Cập nhật ( 28/01/2010 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online