Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow THƯ CHÚC MỪNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP
THƯ CHÚC MỪNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
30/07/2008

THƯ CHÚC MỪNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP

PHÓ PHÁP CHỦ KIÊM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LTS: Để khích lệ tinh thần Ban Tổ chức Giới đàn và biểu dương thành quả công tác Phật sự của Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu, đồng thời cũng để nhắc nhở Tăng ni giới tử trong nhiệm vụ truyền đăng tục diệm, Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gởi Thư Chúc Mừng đến đại giới đàn Nguyệt Chiếu. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thay mặt Hòa thượng Phó Pháp chủ tuyên đọc trong buổi lễ khai mạc Giới đàn vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 2008 tại Bạc Liêu. Toàn văn Thư Chúc Mừng có nội dung như sau :

          Kính gởi : Ban Tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Chiếu do Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu tổ chức

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

          Kính bạch chư tôn đức chứng minh, chư vị giới sư, chư Tăng ni giới tử cùng các cấp chính quyền và quý nam nữ Phật tử hiện diện. Trước hết tôi xin chúc mừng quý vị được nhiều sức khỏe, kính chúc đại giới đàn Nguyệt Chiếu thành tựu viên mãn.

          Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị,

          Thật là trọng đại trong sự nghiệp “Truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai, phò trì mạc vận, báo Phật ân đức”. Trọng trách đó là sứ mệnh thiêng liêng  của người con Phật, của toàn thể Tăng già Phật Giáo Việt Nam trong quá khứ, trong hiện tại và mãi mãi về sau.

          Để đền ơn Phật và liệt vị tiền bối tổ sư không gì bằng là việc khai mở đại giới đàn để chọn người kế thừa, tiếp nối sự nghiệp của chánh pháp. Hôm nay Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện trách nhiệm cao quý của mình, tôi rất lấy làm hoan hỷ và tán thán công đức của quý vị.

          Nhân đây tôi gửi đến các giới tử Tăng ni, những lời chia sẽ chân tình trước giờ các giới tử chính thức đăng đàn thọ nhận giới pháp.

          Thưa các giới tử thân mến,

          Thật là thiêng liêng cao quý và thật là vô cùng quan trọng trong cuộc đời tu tập và hành đạo của một vị xuất gia khi được thọ giới Tỳ kheo, chính thức bước vào hàng Tăng bảo, thay mặt Phật để tuyên dương diệu pháp.

          Để chuẩn bị cho giây phút mầu nhiệm ấy quý vị phải hết sức lắng tâm chánh niệm, một dạ chí thành, hướng về mười phương chư Phật và chư vị giới sư để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh để đón nhận lời truyền đạt của giới sư một cách trọn vẹn, để từ đó giới thể được châu viên trong mỗi giới tử. Có như vậy các vị sẽ thể nhập được giới tánh của Tỳ kheo một cách đầy đủ  và thành tựu công đức vô lượng của việc thọ nhận giới pháp.

          Đối với các vị thọ giới Thức xoa hay Sa di cũng thế, các vị phải một lòng nhất tâm thanh tịnh, tha thiết cần cầu giới pháp để tụ tập, thực hành hạnh nguyện của một vị xuất gia gương mẫu, phát nguyện tập sự để trang nghiêm tự thân và trang nghiêm tập thể Tăng già của Giáo hội. Theo lời Phật dạy thì mỗi chúng sanh đều tìm ẩn nghiệp lực sâu nặng từ vô lượng kiếp vì vậy sau khi đã thọ giới xong, khi trở về trú xứ, các vị giới tử phải dành thời gian thật nhiều để lạy sám hối, tụng kinh, hành trì công quả và nghiên cứu học tập về giới luật để tăng trưởng công đức và tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Được như thế thì tôi tin chắc rằng mỗi giới tử chúng ta hôm nay là người vị Phật tương lai, hay nói đúng hơn là những người xuất gia gương mẫu, đạo hạnh xứng đáng là mô phạm trong toàn thể Tăng Già, làm thầy của muôn loài chúng sanh trong cõi ta bà này.

          Một lần nữa tôi xin được tán thán công đức tổ chức đại giới đàn Nguyệt Chiếu do Ban trị sự Phật giáo Bạc Liêu tổ chức hôm nay. Phật sự này được thành tựu chắc chắn cũng nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền Bạc Liêu sở tại, cũng như sự ngoại hộ của phật tử gần xa.

          Xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý vị luôn được an vui và thành tựu các công đức, sống lâu, đầy đủ sức khỏe, an vui và trí tuệ.

          Kính chúc đại giới đàn Nguyệt Chiếu thành công tốt đẹp.

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

 

          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/7/2008 - PL 2552 Mậu Tý

          TM. HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

          PHÓ PHÁP CHỦ KIÊM PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

          Hòa Thượng Thích Hiển Pháp

 

Cập nhật ( 03/08/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online