Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Lịch Sử Văn Hoá arrow Vài ý kiến về công tác hoằng pháp (NT Thích Nữ Tịnh Phường)
Vài ý kiến về công tác hoằng pháp (NT Thích Nữ Tịnh Phường) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
18/03/2011

VÀI Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP

* Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Phường

Phó Phân ban Đặc trách Ni giới TW Chuyên trách Hoằng pháp.

          Hoằng pháp là một ngành có thể nói đi đầu trong tất cả các ngành công tác Phật sự  khác, bởi lẽ chúng ta mang tính chất đặc thù “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”,  đây chính là bổn hoài của người Xuất gia kế thừa đạo nghiệp của chư Phật, chư Tổ. nhưng muốn làm tốt công tác Hoằng pháp phải có con người, có khả năng Hoằng pháp, am tường Kinh, Luật, Luận, có giới đức, Tâm đức và Tuệ đức, có kinh nghiệm tu tập của bản thân, nghĩa là khi giảng về pháp môn nào thì bản thân của giảng sư phải có sự hành trì và những thành tựu ít nhiều trong sự nghiệp tu tập của pháp môn đó và nhất là phải có tinh thần cầu tiến, không ngại khó nhọc gian lao. Ngày nay, xã hội văn minh kỷ thuật khoa học tân tiến, Tăng Ni trẻ theo đó cũng đã hòa nhập vào xã hội trang bị nhiều kiến thức khoa học, kỹ thuật, ngoài kiến thức Phật học để chuẩn bị dấn thân vào con đường phục vụ.

Bên cạnh đó, sự có mặt của các lớp Phật học gia giáo, Phật học Hàm thụ, lớp giáo lý hàng tuần, khóa tu “Một ngày an lạc”, chương trình “Ánh sáng Phật pháp”, những buổi tọa đàm, những hội thuyết giảng cho đến những vần thơ khúc hát, những vở tuồng trên sân khấu có nội dung lồng ghép giáo lý nhân quả, cách sống mang tính nhân bản  cùng nhiều kinh sách, băng từ, phim ảnh, đĩa giảng pháp của chư tôn đức phát hành khắp nơi đã giúp cho kiến thức Phật học của người Phật tử hiện nay được nâng cao rất nhiều, hướng con người đến dần với chân – thiện – mỹ. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho ngành hoằng pháp nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

          Quy luật tất yếu của xã hội là tre tàn măng mọc, nhưng măng có mọc tốt và phát triển lâu dài hay không còn tùy thuộc vào khả năng của người chăm sóc. Thời gian qua Ban Hoằng pháp tuy đã tạo một lực lượng giảng sư hùng hậu nhưng chưa tạo được môi trường hoạt động cho họ nhất là đối với chư Ni dấn thân vào đời hóa độ cũng như đứng trên pháp tòa giảng Phật pháp. Hình ảnh chư Ni còn hiếm hoi, một số khác thì chưa có cơ hội tham gia vào các tổ chức của Giáo hội.

          Nhiều vị Ni trẻ đang học hoặc đã tốt nghiệp Phật học lẫn Thế  học với nhiều bằng cấp khác như tin học, ngoại ngữ… nhưng dường như họ không có mục đích rõ ràng, họ lúng túng, bi quan và không đủ tự tin  để vươn tới sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, thượng cầu hạ hóa. Vì vậy, họ sống không có định hướng… Hoặc tìm cách đi du học nước này nước khác mà chưa biết về đâu. Giờ đây các tỉnh thành trong cả nước điều có Phân ban Đặc trách Ni giới, Chư tôn đức Ni trong Phân ban Đặc trách Ni giới là những cánh chim đầu đàn, cần gần giũ chư Ni nhiều hơn và  và có kế hoạch kết nối và sử dụng nhân tài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chư ni phát huy khả năng sáng tạo và đạo hạnh của mình, không nên đối sử phân biệt theo tình cảm cá nhân hoặc tông phái.

Để tăng cường đội ngũ giảng sư hiện nay, Ban Hoằng pháp tỉnh thành cần rà soát lại số lượng chư Ni đã tốt nghiệp các lớp Cao - Trung Cấp giảng sư, Học viện Phật giáo Việt Nam, Cao – Trung Cấp Phật học của Thành phố, cũng như chư Ni đang Hoằng pháp tại tỉnh thành để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và phân bố giảng dạy tại các đạo tràng có nhu cầu.

          Thống kê số lượng những nơi đã mở đạo tràng tu tập và những nơi chưa có điều kiện mở đạo tàng, phân bố giảng sư xuống tận nơi để tổ chức mở mang đạo tràng niệm Phật, thọ bát Quan Trai, Thiền tập, khóa tu Phật thất cho Phật tử tham gia tu học, để có sự đồng nhất trong việc hướng dẫn tại các đạo tràng. Ban Hoằng pháp Phân ban Đặc trách Ni giới các tỉnh thành phải sinh hoạt thường xuyên hàng tháng, nhằm xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng của quí và cả năm. Ít nhất 1 năm 2 lần, Ban Hoằng pháp phải tập trung để thảo luận và chọn đề tài chung cho mỗi tháng, mỗi quí, Chư Ni các tỉnh Thành phải đoàn kết và hỗ trợ chư tôn đức Ni cùng chung lo phát triển ngôi nhà Phật pháp.

          Để hỗ trợ Phân ban Đặc trách Ni giới làm tốt nhiệm vụ Hoằng pháp, Giáo hội cần có quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện dễ dàng cho chư Ni đi giảng pháp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, dân tộc thiểu số và có những buổi họp định kỳ để các trưởng, Phó BHP Phân ban Đặc trách Ni giới có thể đề bạc ý kiến, trao đổi kinh nghiệm, hoặc những thông tin cần thiết. Một giáo trình Hoằng pháp thật cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, từng lứa tuổi, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, với nội dung sinh động Hoằng pháp được nhịp nhàng và đồng bộ.

          Chư Ni tốt nghiệp các lớp Cao – Trung giảng sư, Học viện Phật giáo Việt Nam, Cao – Trung Phật học của Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi về địa phương cần lên hệ với Phân ban Đặc trách Ni giới TW và các tỉnh thành để cấc phân ban có kế hoạch xắp xếp cơ cấu vào các tiểu Ban của Phân Ban, để thực hiện sứ mạng cao cả của mình.

          Hòa mình vào không khí đổi mới, đi lên của Phật giáo nói chung và của Ni giới nói riêng, con đường Hoằng pháp còn có nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức. Với tâm nguyện đoàn kết xây dựng và phát triển ngôi nhà Phật pháp, chúng con mạo muội  trình bày một vài ý kiến  trong bài tham luận của mình, nếu có điều gì chưa chính xác hoặc chưa phù hợp, kính ngưỡng quí ngài từ bi lượng thứ chỉ dạy cho. Trước khi dứt lời chúng con kính chúc chư tôn giáo phẩm pháp thể khinh an, các vị đại biểu vô lượng an lạc.

Kính chúc hội thảo tành công tốt đẹp.

Cập nhật ( 18/03/2011 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online