Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Bạc Liêu arrow Lịch sử chùa Huệ Quang (Thích Thiện Lộc)
Lịch sử chùa Huệ Quang (Thích Thiện Lộc) PDF In E-mail
Người viết: Thích Thiện Lộc   
18/05/2011

LỊCH SỬ CHÙA HUỆ QUANG

* Thích Thiện Lộc

Những giá trị lịch sử của một nước, một quốc gia nói chung của một địa phương nói riêng là thước đo trình độ phát triển và thể hiện những đặc tính riêng của từng vùng. Bởi lẽ mục đích của cuộc sống con người là sức sáng tạo và phát minh. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa, trong đó có văn hóa Phật giáo. Chính vì vậy trong lịch sử xã hội việc tìm ra được những nét đặc trưng tiêu biểu mang giá trị truyền thống văn hóa để tôn vinh, là mục tiêu mang tính đề cao nhằm phục vụ ngày một tốt hơn trong cuộc sống con người hôm nay và mai sau.

          Ngôi chùa Huệ Quang (chùa Phật Học cũ) tọa lạc tại số 161 đường Hoàng Văn Thụ, phường 3 thành phố Bạc Liêu - Điện thoại 07813821415 - là một trong 31 ngôi chùa trong thành phố, trải qua từng thời kỳ, là dấu ấn tâm linh của người dân đất Bạc Liêu nói chung, của thành phố nói riêng. Giữa thế kỷ XX, vào năm 1957, Giáo Hội Tăng Già Nam Việt được phát triển rộng khắp các tỉnh trong đó có Bạc Liêu. Đầu tiên do một nhóm cư sĩ Phật giáo đứng đầu là ông Nguyễn Văn Trương ra sức vận động quyên góp xây dựng chùa lấy tên là Hội Phật Học. Đến năm 1958, chùa xây dựng xong mang tên Chi Hội Phật Giáo Bạc Liêu và Ban Quản trị chùa đề cử ông Nguyễn Văn Phẩm, còn gọi là ông Đốc Phẩm làm Chi Hội Trưởng. Cũng trong thời gian này, Hòa thượng Thích Thiền Định được mời về giữ chức trụ trì để làm nhiệm vụ: “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”. Bấy giờ Hòa thượng đứng ra vận động tổ chức khóa đào tạo Trụ trì đầu tiên tại Bạc Liêu. Cũng trong thời gian này, Giáo hội Tăng Già được thành lập và suy cử Hòa thượng Thích Huệ Quang, trụ trì chùa Vĩnh Phước An, phường 2 thành phố Bạc Liêu, giữ chức Trị sự Trưởng lâm thời Giáo hội Tăng Già tỉnh Bạc Liêu.

          Đến năm 1961, Hòa thượng Thích Thiền Định được Giáo hội Trung ương, bổ nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Giáo hội Tăng Già Nam Việt. Bấy giờ, Hòa thượng Thích Hiển Giác và Hòa thượng Thích Quảng Thành lại được đề cử trụ trì chùa Phật Học, thay thế Hòa thượng Thiền Định như đã nói ở trên. Trong khoảng thời gian này, Giáo hội Tăng già Bạc Liêu chính thức được bầu lại và suy cử Hòa thượng Thích Hiển Giác giữ chức vụ Phó Trị sự trưởng. Trụ sở bấy giờ được đặt tại chùa Vĩnh Hòa, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Và chỉ một năm sau tức vào năm 1962, Ban Trị sự Chùa Phật Học lại tổ chức bầu nhiệm kỳ mới và ông Phạm Văn Đước đắc cử chức Hội trưởng thay thế ông Nguyễn Văn Phẩm.

          Trong cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963, chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm lan rộng đến các tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Thành lại được Giáo hội Trung ương bổ nhiệm về tỉnh Hàm Tân. Bấy giờ Hòa thượng Hiển Giác, với tư cách là sứ giả Như Lai lãnh nhiệm vụ truyền bá Phật pháp trong bốn tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá.

          Năm 1964, cuộc đấu tranh của Phật giáo đã kết thúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập và Trung ương  Giáo hội ủy nhiệm cho Hòa thượng Thích Hiển Giác đứng ra vận động tổ chức thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bạc Liêu. Do đó, năm 1965, Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của tỉnh Bạc Liêu ra đời và Hòa thượng Thích Trí Đức được bầu làm Chánh  Đại diện, Hòa thượng Thích Hiển Giác làm Phó Đại diện Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu và văn phòng Tỉnh hội cũng được đặt tại chùa Vĩnh Hòa.

Cũng trong thời gian này, Ban Quản trị Hội Phật học được bầu lại và cư sĩ Trần Văn Danh, pháp danh Minh Giác được tín nhiệm và giữ chức Hội trưởng. Đến năm 1969, Ban Quản trị Hội Phật học mở phiên họp thống nhất ý kiến và ông Phan Văn Đậu đắc cử chức Hội trưởng thay thế ông Trần Văn Danh.

Xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử, đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhà nước trưng dụng Chùa  Phật học làm cơ quan Mặt trận và những năm tiếp theo dùng làm cơ quan Nhà nước.  Mãi đến năm 1996, Chùa Phật Học được trao trả cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và văn phòng Ban Đại diện Phật giáo Thị xã Bạc Liêu, được đặt tại đây. Bấy giờ, Hòa thượng Thích Huệ Hà bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Thới giữ chức trụ trì. Ba năm sau đó, tức năm 1999, Chùa Phật Học chính thức bàn giao cho Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu trực tiếp quản lý và đặt trụ sở Tỉnh hội tại đây và đổi tên là Chùa Huệ Quang.

Ngôi chùa Huệ Quang là một trong 31 ngôi chùa trong thành phố, trải qua từng thời kỳ là dấu ấn tâm linh của người dân Bạc Liêu nói chung và thành phố Bạc Liêu nói riêng. Do trải qua chiến tranh liên miên suốt 20 năm nội chiến đã làm chậm lại sự phát triển, nhưng phải nhìn nhận mãnh đất Bạc Liêu là nơi hội tụ ngoài người Việt chiếm đại đa số, còn có các dân tộc thiểu số như người Hoa, Khơme, Chăm… Các dân tộc ở đây đã sớm cùng nhau chung sống, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khai phá vùng đất Bạc Liêu này từ nhiều thế kỷ qua. Điều đó đã làm nên tính đa văn hóa của vùng đất Bạc Liêu giàu tiềm năng, đặc biệt là văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đang cư trú tại tỉnh Bạc Liêu. Lại nữa, đất Bạc Liêu cũng là nơi hội tụ của nhiều tôn giáo trong đó có Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo là những tôn giáo bản địa, được phổ biến vào đầu thế kỷ trước. Ngoài ra, Bạc Liêu còn là nơi bảo lưu nhiều tín ngưỡng dân gian cổ xưa, đã có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của các dân tộc thiểu số người Hoa, Khơme, Chăm... Đầu thế kỷ XX, nhờ sự ảnh hưởng của phong trào chấn hưng Phật giáo từ Trung Quốc và một số nước ở châu Á, ở Việt Nam chúng ta có nhiều hội, đoàn Phật giáo đã được thành lập để cùng nhau tu tập vừa truyền bá đạo Phật, vừa tiến hành công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà. Cũng vào thời gian này, ở Bạc Liêu có hội Tịnh độ cư sĩ và đây cũng là Hội của những người cư sĩ Phật tử tu học theo pháp môn Tịnh độ. Nhìn chung, những đơn vị tổ chức ấy được gọi là gia đình Phật tử và mô hình sinh hoạt tu học này đã được nhanh chóng, phát triển trên phạm vi cả tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, phong trào tu học của giới cư sĩ Phật tử càng được giới lãnh đạo Phật giáo Bạc Liêu quan tâm nhiều hơn, nhờ vậy các đạo tràng tu học đã và đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều chương trình, nhiều khóa tu học dành cho người Phật tử tại gia được liên tục mở ra với nhiều pháp môn tu tập khác nhau như: Các đạo tràng tu thiền theo Thiền phái Trúc Lâm do Hòa thượng Thích Thanh Từ xiển dương giáo pháp thiền của vua Trần Nhân Tông, được tôn xưng là Điều Ngự Giác Hoàng, một vị vua khai sáng thiền phái Trúc Lâm vào đầu thế kỷ XIII. Riêng đạo tràng Pháp Hoa do Hòa thượng Trí Quảng dẫn dắt. Các đạo tràng tu học theo pháp môn Tịnh độ, các khóa tu Bát Quan Trai được tổ chức ở các chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường trong tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra còn có các đạo tràng trì tụng kinh Dược sư, chú Đại Bi, gần đây còn có các khóa tu Thiền minh sát tuệ (Vipassana) do một số chùa thuộc truyền thống Phật giáo Nam tông tổ chức. Nhìn chung, với chương trình tu học dành cho đối tượng thanh thiếu niên Phật tử và các buổi tọa đàm, các cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu học đem đến niềm an lạc thật sự trong các khóa tu.

Ở đây không thể không đề cập đến khía cạnh Tôn giáo, tôn giáo đã chi phối nhiều mặt đời sống của các dân tộc, trong đó có Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển (tức Phật giáo Bắc tông). Các ngôi chùa là nơi tập trung sinh hoạt văn hóa, tiến hành các lễ hội truyền thống của cộng đồng Phật tử địa phương, đã có nguồn gốc và ảnh hưởng khác nhau, nhưng tựu trung đó là kết quả của quá trình chinh phục và thích ứng của các cộng đồng dân tộc địa phương trong nhiều thế kỷ qua. Cộng thêm, với trí tuệ, sức lao động  sáng tạo và truyền thống văn hóa lâu đời đã chọn lọc cho mình, tồn tại và phát triển theo quy luật  tự nhiên ở vùng đất cuối phương Nam của Tổ quốc. Một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi hết sức phong phú, giàu tiềm năng nhưng đầy cam go, vất vả. Con người ở đây đã biết cách sống hòa hợp với thiên thiên và hài hòa với nhau giữa các dân tộc. Nhờ đó đã tạo cho mình một bản sắc văn hóa riêng cho những cư dân vùng nầy, là sự khẳng định bản sắc của mỗi dân tộc.

Đối với Phật giáo việc tu hành của các chùa là một nét văn hóa truyền thống. Trong thời gian tu hành người tu sĩ Phật giáo không chỉ có kiến thức Phật học, mà còn phải học hỏi thêm về thế học. Mang tâm huyết nầy, khi còn sanh tiền Hòa thượng Thích Huệ Hà, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu kêu gọi mở trường, mở lớp Trung cấp, Cao đẳng Phật học. Đến nay lớp Cao đẳng khóa  II sắp mãn và sẽ tiếp tục chiêu sinh khóa III.

          Trong những năm gần đây, đời sống của các chùa đã được cải thiện và nâng cao nhờ sự cúng dường của các Phật tử. Nhờ đó, tu sĩ Phật giáo có thêm thời gian hoạt động công tác xã hội từ thiện. Lịch sử cho thấy, hoạt động Phật giáo không chỉ là nhu cầu tâm linh không thể thiếu của một dân tộc, là chỗ dựa để tồn tại và phát triển. Hơn nữa cần hiểu rằng, tất cả pháp môn tu của Phật dạy đều quy về một chỗ là “nhất tâm”, nhờ nhất tâm giúp cho hành giả được thanh tịnh, sáng suốt. Nhờ đó họ có được cuộc sống ích lợi cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Lại nữa, một khi hành giả biết an trú được Tịnh độ ngay trong cuộc sống này thì tương lai họ sẽ có được sự an vui giải thoát sau khi rời bỏ huyễn thân nơi cảnh giới Ta  bà này.

          Hôm nay, các đạo tràng tu tập theo Tịnh độ tông đã được thành lập hầu hết ở các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường trong tỉnh nói chung và  thành phố Bạc Liêu nói riêng.

          Ngôi chùa Huệ Quang số 161 đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu là Trụ sở Tỉnh hội Phật giáo hiện đã hoàn thành thủ tục hành chính và khởi công tôn tạo bắt đầu ngày 04/4/2007, nhằm ngày 17/02 năm Đinh Hợi, đến nay đã được 60% công trình. Các dự án xây dựng đã được tổ chức thực hiện phần hạ tầng, đạt hiệu quả cao. Đến nay các kết quả chính như:

          - Tầng trệt, gạch lát nền tuy chưa xong nhưng đã dán 500 tượng Phật, giảng đường tầng trên cũng đã dán 500 tượng.

          - Sân thượng sắp hoàn thành 02 ngôi bảo tháp. Những kết quả trên đây được bắt nguồn từ cái tâm của thầy trụ trì Thích Quảng Thới, được khơi dậy từ tự thân của một người tu sĩ Phật giáo: “Lợi sanh vi sự nghiệp” đã khẳng định sự quyết tâm, thực hiện cho bằng được. Tuy vậy, với một đề án lớn phải cần có thời gian dài và quyết tâm cao độ mới mong hoàn thành chớ không thể chỉ đôi ba năm mà được; do vậy ngôi chùa Huệ Quang rất cần những mạnh thường quân, những tấm lòng vàng biết quan tâm chia sẻ tiếp tục ủng hộ.

          Tưởng nên biết, ngôi chùa Huệ Quang đã trải qua nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn vì thiếu kinh phí tưởng chừng như Đại Đức trụ trì phải “bó tay”, nhưng rồi từng bước đã được cải thiện. Tuy nhiên, do nhu cầu đời sống tâm linh, một ngôi chùa ở vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố, chắc hẳn không ai có thể thờ ơ khi ngày lại ngày qua mà không thể động lòng khi chứng kiến những cây cột sắt “trơ gan cùng tuế nguyệt”, ngày một rĩ sét phải dùng bao Nylon trùm kín đầu. Cho đến nay đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ đánh dấu sự trưởng thành. Đó không chỉ là nguồn động viên khích lệ Đại đức Thích Quảng Thới và các Phật tử hãy cố gắng hơn nữa để hoàn thành tâm nguyện “tác Như Lai sứ, hành Như lai sự”.

          Được biết, vào năm 1998 chùa Huệ Quang đã có tổ chức niệm Phật từ rất sớm và dạy giáo lý mỗi tối chủ nhật hằng tuần với số lượng Phật tử tham dự trên dưới 30 người, nhưng từ lúc khởi công tôn tạo thì lớp giáo lý tạm ngưng. Tuy nhiên, mọi hoạt động Phật sự vẫn được thầy Thích Quảng Thới tìm cách duy trì bằng hình thức này hay hình thức khác. Như đầu năm 2002 đến 2005, Đại đức có vận động cấp 2000 cuốn sổ niệm Phật công đức và 2000 xâu chuỗi để rồi khi tổng kết cuối năm đánh giá sự tu tập của Phật tử, tổ chức trao bằng khen để khích lệ và phát thưởng cho hành giả nào tinh tấn.

          Với vai trò là Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bạc Liêu, Đại đức Thích  Quảng Thới đã tổ chức, nhiều đạo tràng niệm Phật trong các tự viện trong tỉnh cũng như thành phố. Đặt biệt năm 2009 - 2010, ngày 27/11 âm lịch lễ vía Phật A Di Đà thầy tổ chức rất long trọng. Cũng trong thời điểm này, ngày 10,11,12 âm lịch hằng tháng Chùa Huệ Quang tổ chức niệm Phật 03 ngày, số lượng Phật tử tham dự trên dưới 70 người. Ngày 12 có thuyết pháp, do các giảng sư trong và ngoài tỉnh đảm trách.

          Đặc biệt vào ngày 16/02 âm lịch năm Tân Mão vừa qua, với vai trò Trưởng Ban tổ chức Đại đức Thích Quảng Thới đã long trọng tổ chức ra mắt Ban Đại diện Phật giáo Thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố với số lượng đại biểu tham dự 270 người.

          Thành phần gồm: Tỉnh hội, Huyện, Thành hội bạn, các cơ sở tự viện trên địa bàn, Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thành phố, Xã, Phường đều đến tham dự và có Báo - Đài đưa tin.

          Đây là những hoạt động được diễn ra với quy mô lớn tại Thành phố Bạc Liêu có sự tham gia của nhiều Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường, gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng những người con Phật và cả những người  không theo đạo Phật. Đặc biệt đêm 15 âm lịch vừa qua với sự góp mặt của những nghệ sĩ, ca sĩ nghiệp dư trong thành phố đã phục vụ tốt trong đêm ca diễn để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

          Tóm lại, lịch sử cho thấy hoạt động Phật giáo không chỉ là nhu cầu không thể thiếu của một dân tộc, là một chỗ dựa vững chắc để tồn tại và phát triển. Tất yếu trước mắt không tránh khỏi những nguy cơ khiến người tu sĩ phải lo lắng. Sự đói nghèo bệnh tật, sự tràn ngập những văn hóa ngoại lai hiện nay, đã khiến ta phải quán ngại cho xu hướng phát triển văn hóa nói chung và Phật giáo nói riêng. Tuy nhiên, thiết nghĩ không phải khó khăn nghèo đói mà văn hóa đạo đức suy thoái, bởi dẫu sao cũng có quy luật phát triển riêng của nó. Vấn đề ở đây là sự nhận diện một cách khách quan thực trạng xã hội, thực trạng đời sống tâm linh là một nhu cầu văn hóa của cộng đồng dân tộc trong điều kiện hiện nay. Bởi giới trẻ có những thuận lợi để tiếp cận nhiều thông tin, văn hóa qua các báo đài. Nhờ vậy mà trình độ dân trí, nhu cầu văn hóa của các dân tộc được hội nhập, giao lưu là cơ hội tốt cho các dân tộc được hiểu biết học hỏi thêm những cái hay cái đẹp của văn hóa thế giới, nhưng phải chống chọi với không ít sự ô nhiễm, lai tạp các mãng văn hóa không lành mạnh của họ. Điển hình các tụ điểm Internet với những Game Oline thiếu tính chất giáo dục. Tình hình này, thực tế cũng đang là một nguy cơ đối với giới trẻ hiện nay, nó không chỉ đối chọi mà còn bài trừ lẫn nhau. Những trò vui mang tính dân gian dân tộc không còn nữa, thay vào đó là những bài hát ngoại nhập, thanh thiếu niên ưa thích giải trí qua các băng hình phim ảnh. Hình ảnh ngôi chùa với lời kinh tiếng kệ không còn thu hút giới trẻ nữa. Thiết nghĩ, không thể có dân tộc mà không có văn hóa tâm linh. Bảo tồn văn hóa tâm linh là một trách nhiệm không chỉ người tu sĩ mà là của cộng đồng xã hội. Văn hóa tâm linh là một tiêu chí để xác định sự phân biệt, giữa dân tộc này với dân tộc khác, nó là tài sản tâm linh quý báu của mỗi dân tộc. Nó không chỉ là trách nhiệm của thế hệ hôm nay mà cả những lớp người đang được thừa hưởng giá trị truyền thống văn hóa tâm linh của dân tộc mình. Cho nên vấn đề bảo tồn văn hóa tâm linh cần được đặt ra trong quan hệ phát triển chung của các dân tộc. Lịch sử cho thấy, văn hóa tâm linh không chỉ là một nhu cầu mà là một chỗ dựa vững chắc để tồn tại.

          Để góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa tâm linh trong cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Thiết nghĩ, không ngừng nâng cao đời sống người dân về mọi mặt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như người xưa đã nói: “Có thực mới vực được đạo”. Trước tiên đời sống người dân cần được cải thiện, để họ bớt đi nỗi nhọc nhằn gian khổ, bớt lo toan “cơm, áo, gạo, tiền”, họ mới có điều kiện cắp sách đến trường để nâng cao văn hóa là hết sức cần thiết để bước vào cổng chùa tiếp cận và tìm hiểu giáo lý Phật Đà trong môi trường văn hóa Phật giáo. Có như vậy thì ngôi chùa mới phát huy được tác dụng giáo dục, xây dựng nền đạo đức Phật giáo vốn có để đem đến sự an bình và hạnh phúc cho xã hội nhân sinh ở hiện tại và tương lai.

Cập nhật ( 27/09/2014 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !