Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Bạn đọc viết arrow HẠNH HIẾU CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN (Thích Nữ Huệ Phương)
HẠNH HIẾU CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN (Thích Nữ Huệ Phương) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
29/08/2008

HẠNH HIẾU CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN

* Thích Nữ Huệ Phương

Trong sử có ghi rằng, trong suốt 45 năm hoằng hoá độ sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngoài Ngài A Nan làm thị giả. Phật còn có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trợ lý. Mục Kiền Liên luôn ở bên tả, Xá Lợi Phất luôn ở bên hữu của Phật. Xá Lợi Phất sau khi xuất gia theo Phật, trãi qua thời gian nữa tháng công phu tu tập mới đoạn trừ lậu hoặc, phiền não. Trong khi Mục Kiền liên chỉ trong vòng 7 ngày đã dứt trừ được tất cả mọi phiền não, lậu hoặc và còn chứng được thần thông. Được Đức Phật khen ngợi là người có thần thông đệ nhất trong Tăng đoàn và Phật cho phép ngài dùng thần thông để hoằng hoá độ sanh.

Trong hàng thánh chúng, Mục Kiền Liên là vị chúng được thần thông số một. Trong mọi tình huống, Mục Kiền Liên thường sử dụng thần thông để đi tuyên giáo và có thể dễ dàng chinh phục được lòng người. Giá trị của thần thông là giúp người tu chứng thấy xuyên suốt được thời gian vô cùng, không gian vô tận, có thể nắm bắt được mọi vấn đề, mọi sự kiện. Chính vì thế một hôm trong lúc thiền định ngài quán sát thấy được nhân duyên sâu nặng của Ngài và mẹ trong quá khứ, khiến cho người nhớ đến mẹ , người đã từng chăm sóc cho Ngài từng miếng ăn, giấc ngủ. Với thần thông siêu việt ngài thấy được mẹ ngài đang ở cảnh giới ngạ quỷ. Mẹ ngài đang mang thân quỷ đói, cơ thể vô cùng gay yếu. Trong thiền định ngài vội vàng dâng cơm cho mẹ. Bà Thanh Đề mừng quá dùng tay trái che bát cơm sợ các tù nhân khác thấy và giành lấy của bà. Nhưng than ôi, khi chén cơm vừa đưa vào miệng thì chén cơm hoá thành lửa đỏ không thể nào ăn được, dù rằng bà rất muốn ăn, Mục Liên thấy cảnh đó vô cùng đau xót, nhưng không biết làm cách nào để cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ. Mục Liên nghĩ rằng, với sự chứng đắc như thế mà Ngài vẫn khônggiúp mẹ thoát được những nghiệp chướng sâu dày ấy, ngay cả việc giúp mẹ hết đói trong lúc ấy.

Với sự đau xót và bất lực ấy Ngài chỉ còn cách cầu xin Phật chỉ rõ phương cách cứu mẹ mình. Đức Phật dạy rằng đối với người đã tạo nghiệp sâu nặng, đoạ vào địa ngục hay ngạ quỷ rồi thì cách giải khổ cho họ không đơn giản. Mẹ của Ngài lúc sanh tiền huỷ báng tan bảo, không tin nhân quảluân hồi, diều đặc biệt là bà rất bỏn sẻn, không bao giờ bố thí cho ai dù làlà một hạt gạo cho một con vât nhỏ bé. Cho sau khi chết bà phải lãnh chịu quả báo như thế. Mục Kiền Liên tuy là người con hiếu đạo, nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục, muốn đen đáp ân sâu, dù đã có thần thông nhưng với chỉ một mình ông thì ông cũng không thể cứu được mẹ thoát khỏi được những nghiệp lực mà bà đã tạo ra khi còn sanh tiền.  Điều có thể giúp cho bà được thoát khổ đó là phải nhờ oai thần của Tam bảo , nhờ vào Phật lực, pháp lực, và đạo lực của chư tăng do công phu tu tập mà có được mới có thể hoá giải được nghiệp lực sâu dày của mẹ ngài. Hãy đợi đến ngày răm tháng bảy, sau khi chư tăng mãn hạ, thiết lễ vu lan  cúng dường mười phương tăng, nhờ vào oai lực của chư tăng tu tập trong ba tháng mẹ ông mới có thể thoát khỏi cảnh địa ngục. Mục Kiền Liên vâng theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy, ngài liền sắm sửa trai diên, dâng cúng mười phương Tăng, và nhờ oai thần lực của chư tăng chú nguyện. Thật vậy, với đạo nghiệp tu tập tin tấn trong ba tháng, đã tác động đến nghiệp thức của mẹ Ngài cũng như các loài ngạ quỷ khác cũng nương nhờ đạo lực của chư Tăng truyền cho mẹ của Mục Kiền Liên trong ngày đó cũng được thoát khỏi cảnh địa ngục tối tăm, bước vào cảnh thiên giới an vui.

Từ pháp Phật dạy Mục Kiền Liên về đạo lực của chư Tăng có công năng cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, sanh về cảnh giới chư thiên, qua đó chúng ta có thể thấy rằng nếu chúng ta áp dụng những lời đức Phật dạy vào trong cuộc sống tu hành, đây là cách hiệu quả nhật để giúp mọi người thoát khỏi cảnh giới khổ đau, an trú trong thế giới vĩnh hằng. Qua tinh thần hiếu hạnh của Mục kiền Liên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống bình nhật đối với cha mẹ, để chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo không chỉ qua những sự lo lắng về vật chất mà chúng ta còn phải biết hướng cha mẹ đến đến con đường thiện mà nhất là hướng cha mẹ quay về với chánh pháp. Được như vậy chúng ta mới thật sự là người con hiếu hạnh.

 

Cập nhật ( 14/12/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online