Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Bạn đọc viết arrow Sam hoi luc can (Thanh Phong)
Sam hoi luc can (Thanh Phong) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
15/06/2011

Bài Vọng cổ SÁM HỐI LỤC CĂN

* Thanh Phong sáng tác

Lối Niệm Phật

Nam mô! Thập phương Phật

Nam mô! Thập phương Pháp

Nam mô! Thập phương Tăng

PHỤNG HOÀNG

Lối:

Tội lỗi của con từ vô thỉ kiếp đến nay,

Bởi tâm vô minh sáu căn tạo nghiệp.

Quên mất bản tâm, không tìm chánh đạo.

Nay trước Tam bảo đốt nén tâm hương, con thành tâm sám hối.

 (Vô câu 9 Phụng Hoàng)

Nhãn khi nhìn sắc… thương ghét mến yêu.

Liếc trộm nhìn xiên, dậy khởi dục tình.

Phân biệt đủ điều, đẹp xấu khen chê.

Nhìn vật chất thế gian, ham đắm say mê.

Gặp kẻ lầm than, mắt chẳng muốn nhìn.

Con thành tâm sám hối, từ vô thỉ kiếp đến nay.

Vì để nhãn căn tham đắm sắc trần.

Nay con quay về, nương ánh từ quang.

 

VỌNG CỔ

1. Trước Tam bảo trang nghiêm con nguyện hồi quang phản chiếu, chánh kiến mở khai cho mắt tuệ được viên thành… Thường quán ngũ uẩn giai không, tâm chẳng đắm mê trần.

Thấy vạn cảnh lòng không mê nhiễm, nhìn con người đượm vẻ từ bi.

Sắc nước nghiêng thành, lòng chẳng tiếc chi. Phú quí công danh, xem như giấc mộng. Trên vạn đường trần, mắt tuệ quang minh, lặng lẻ chiếu soi, nhìn vào bản thể.

 

2. Nghiệp căn tai thích thinh trần, vui khi khen ngợi buồn lòng lúc chê, chạy theo tiếng uyển say mê, lời kinh tiếng kệ, nhúng trề không nghe, lời thánh nhân  nghe qua rồi bỏ, lời thị phi thì để dạ ghi lòng. Tai buông lung theo tiếng thinh trần.

Những nghiệp thức nhỉ căn mê nhiễm, từ lũy kiếp đến giờ con sám hối thành tâm.

Nguyện xa rời sắc tướng thanh âm, tiếng nịnh hót khen chê lòng không xao xuyến. Tai nghe rõ ràng mà không mê nhiễm, nghe lại tự tánh mình hòa vào thể vô sanh.

NAM AI

Lối:

Bạch đức thế tôn!

Nghiệp căn mũi của con…

Mê đắm mùi hương phân biệt vọng trần.

Ưa ngửi mùi thơm tho, chốn xạ hương mê mãi kiếm tìm.

Thích lại gần má thắm môi son, rồi dậy khởi dục tâm.

Ôi! Hương trần, làm lung lạc tỷ căn.

Trước đài sen,con khấn nguyện chân thành, ráng tu hành cho đạt ngũ hương.

Sống hạnh lành, cho phiền não tiêu tan.

Hoa từ bi tỏa hương ngào ngạt, thức tỉnh trong từng hơi thở ra vào.

Khi thở vô tĩnh biết rõ ràng, thở ra không rời thể chơn như.

 

VỌNG CỔ

4. Vì tâm vọng mê, nghiệp lưỡi của con, tham miếng ăn ngon nên sát sanh hại vật. Chuyện có nói không buông lời gian dối, lắm chuyện điêu ngoa thêu dệt trăm điều… Tham đắm vị ngon đủ loại trên đời.

Ôi! Lắc léo có ba tấc lưỡi, mà gian dối lọc lừa ngụy biện khen chê.

Con nguyền vượt khỏi sông mê, trang nghiêm với luật, nói lời kệ kinh. Soi đèn trí tuệ quang minh, cho người hiểu được tánh linh nhiệm mầu.

 

5. Nghiệp lực của thân, con dốc lòng sám hối, vì muốn cho thân được sung sướng trên đời… Tạo nghiệp sát sinh cướp hại dâm tà.

Nay con nguyện tu thân tĩnh trí, đem thân phàm làm lợi ích giúp nhân sinh.

Nguyện trở về thanh tịnh pháp thân, khai mở từ tâm, trang nghiêm Tịnh Độ, rời ngã chấp sang bờ giác ngộ, đền đáp tứ trọng ân cứu khổ ba đường.

 

6. Nam mô đức Phật từ bi, xót thương con trẻ nghĩ suy rối bời.

Tâm viên ý mã lạc loài, tạo thành tam độc luân hồi đường mê.

Lòng gian tham che đi tánh thiện, lửa hận thù vùi lấp giống từ bi.

Bể tục ra vào vì bởi mê si, tam độc đảo điên cũng vì ý dại.

Con nguyện giữ ý căn thanh tịnh, chánh niệm sáng soi trên mọi bước đường trần.

Tâm thiền tĩnh lặng yên biển thức, huệ quang khai sáng rực chân tâm, lục căn tiếp xúc lục trần, tâm không mê nhiễm đạo hằng sáng soi.

Cập nhật ( 21/08/2011 )
 
< Trước   Tiếp >
TRANG WEB GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Số ra thường kỳ 01&15/6/2018 - Phật lịch 2562

Các danh mục khác

Thăm dò ý kiến

Google đánh giá

Google Page Rank
Powered by: Viet IT

Alexa xếp hạng

Statistics

OS: Linux v
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.5.47
Thời gian: 18:49
Caching: Enabled
GZIP: Disabled
Thành viên: 5
Tin tức: 4153
Liên kết web: 0

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online