Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Biên Khảo arrow Tào Khê sơn (Thích Vân Phong)
Tào Khê sơn (Thích Vân Phong) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
21/01/2012

Tào Khê sơn, Tiên Nghiêm Cổ Tự hơn ngàn năm tuổi

* Thích Vân Phong

Ngôi Cổ Tự hơn ngàn năm tuổi này, nằm gần công viên Đạo Lập núi Tào Khê (조계산도립공원 - 曹溪山道立公園), Thành phố Thuận Thiên (Suncheon - 順天市), Tỉnh Toàn La Nam Đạo (Jeollanam-do - 全羅南道), Hàn Quốc. Thành lập vào thế kỷ thứ VI, do lão Hòa thượng Thiền sư A Độ (阿度和尙禪師) Am chủ Tỳ Lô (毘盧庵) khai sơn vào năm 527, Thời Thánh Minh Vương (Seongmyeong-wang - 聖明王) trị vì năm thứ 5, của đất nước Triều Tiên. Ngôi Cổ Tự thuở ban sơ được mang tên là Hải Châu Tự (Haecheonsa - 海川 寺) gắn liền với tên danh Thanh Lương sơn (Cheongryangsan - 淸 凉山).


Đến thời Ngài Đạo Tuyên Quốc sư (Doseon-guksa - 道詵國師) (826-898) kiến lập thêm cho ngôi Già lam này các công trình : 1. 鐵佛 2. 寶塔 3. 浮屠 và Ngài từng Trụ trì nơi đây. Sau đó Đại Giác Quốc Sư Nghĩa Thiên (Daegak-guksa - 大覺國師) (1055–1101) và ngài Nghĩa Thiên (Uicheon - 義天) đổi danh hiệu là Tào Khê sơn, Tiên Nghiêm Cổ Tự (Seonamsa - 선암사 - 仙嚴古寺) và là Trung tâm của Thiền phái Thái Cổ (Taegojong - ) cho đến ngày nay.


Theo tác phẩm : “Đại Giác Quốc Sư Trùng Kiến Đồ Ký (大覺國師重建圖記)” ngôi Cổ Tự này có thêm : - 12 Điện (殿), 19 Am (), 13 Nhà thất (), và 26 Phòng xá ().


Vào thời đại Cao Ly (Goryeo - 高麗), theo nhà thơ của Kim Geukgi (김극기 - 金克己) và tác phẩm : “Cao Ly Thời Đại Ký Lục (高麗時代沒有記錄) và Kim Geukgi Sở Ký Lục (金克己所記錄) đã diễn tả ngôi Cổ Tự này rất yên tỉnh và nổi tiếng chư Tăng tinh nghiêm giới luật, một thời an ninh tốt.


Năm Đinh Dậu (1537) (丁酉再亂) đã xảy ra một cuộc biến loạn hư hại một số công trình. Năm Canh Thìn (1540) thời vua Trung Tông (Jungjong - 中宗) trị vì đất nước Triều Tiên (Joseon -朝鮮) thì trùng tu cổng chùa “Nhất Trụ môn (iljumun )”. Và sau khi chiến tranh đến năm Canh Tý (1660) thì Văn Chính Thiền Sư (文正禪師) mới bắt đầu phục dựng lại những công trình thời gian gần tám năm.


Đến thời Hộ Nghiêm Hòa thượng (護巖和尚) tiếp tục các công trình : Thăng Tiên kiều (Seungseongyo - 昇仙橋), Viên Thông điện (圓通殿), Phật Tổ điện (佛祖殿), Thiện Tích Am (Seonjeokam - 善積庵), Đạo Tuyên Am (Doseonam - 道 诜 庵), tất cả công trình lớn nhỏ gồm : 12 Điện (殿), 8 Nhà thất (), 16 Phòng xá (), 13 Am (). . .

Theo sách “Hải Chu Lục “ (Haejurok - 海珠錄) chép : “Năm Giáp Dần và năm Ất Mão (1734-1735), Thiền sư Tuyết Nguyệt - Linh Phong (霜月璽封) đã tổ chức hai lần Hoa Nghiêm Đại Pháp hội (華嚴大法會), 1.287 chư Tăng và hàng vạn người đã tham dự. Nhân duyên Pháp sự này mãi lưu truyền với ngôi Cổ Tự Hải Châu (Haecheonsa - 海川 寺) và Thanh Lương sơn (Cheongryangsan - 淸 凉山).


Vào mùa xuân năm Kỷ Mão (1759), thời vua Anh Tổ (英祖) trị vì đất nước Triều Tiên (Joseon - 朝鮮), ngôi chùa lại bị thiệt hại do hỏa hoạn và Thiền sư Tuyết Nguyệt Linh Phong (霜月璽封) cùng Tây Ngung Hòa thượng (西嶽和尚) xây dựng lại vào năm Canh Thìn (1760) mới xong. Như vậy kể từ khi sự ngiệp trùng kiến của Thiền sư A Độ (阿度和尙禪師) đến Đạo Tuyên Quốc sư (Doseon-guksa - 道詵國師) , 義天, 景岑, 慶俊, 文正 kế thừa trãi qua năm đời Trụ trì.


Năm Kỷ Dậu (1789), niên hiệu Chánh Tổ (正祖王) năm thứ 13, Vua và Triều đình cung thỉnh nhị vị Hòa thượng Nột Am (訥庵和尚), Hòa thượng Hải Bàng (海鵬和尚) cùng chư tôn đức Tăng già, quan lâm Tiên Nghiêm Cổ Tự (Seonamsa - 선암사 - 仙嚴古寺), thiết lập đại Trai đàn : “Bách nhật cầu thọ - 百日祈禱) cho vua Thuần Tổ (純祖王), “Diên Sinh Liễu Thuần Tổ “ (誕生了純祖) và năm Canh Tuất (1790) mừng vua Chánh Tổ (正祖王) vừa lên ngôi Vua “Tứ Nhân Thiên Phước Điền” (賜人天大福田), thành tâm dâng cúng tịnh phẩm 銀香爐, 雙龍門袈裟, 金屛風. . .


Năm Quý Mùi (1823), niên hiệu Thuần Tổ (純祖王) năm thứ 23, ngày mồng 30 tháng 03 Ngài Hòa thượng Hải Bàng (海鵬), Hòa thượng Nột Am (訥庵), tiếp tục trùng tu thay thế những hiện vật chùa bị hư, và tứ vị danh Tăng Hammyeongtaeseon (涵溟太先) - 景鵬益運 - 擎雲元奇 - Geumbong Kirim (錦峯基林) đại biểu của Phật giáo đất Hồ Nam (湖南) thời Triều Tiên (Joseon - 朝鮮).


Năm Kỷ Mùi (1919), Chính sách Tôn giáo đã xếp hạng Tiên Nghiêm Cổ Tự (Seonamsa - 선암사 - 仙嚴古寺) đứng hàng đầu trong thứ 30 ngôi Cổ Tự ở khu vực Thuận Thiên (Suncheon - 順天 ), Lệ Thủy (Yeosu - 麗水 ), và (Gwangju - 光州廣域市).


Năm Bính Dần (1986) Bổn Tự đã phát hiện và lưu giữ một số báu vật như :


- Chín lọ men Ngọc bích tuyệt đẹp để đựng Xá Lợi Phật trong mỗi lọ, được cất trong Bảo Tháp bằng đồng.


- Một Bảo Tháp bằng đá hình bát giác, được xây dựng vào thế kỷ thứ 9.


- Một số vải và kim loại là một vật liệu có giá trị cho việc nghiên cứu khảo cổ.


Các hiện vật hiện tàng trữ nơi Samcheungseoktap-seonamsa (仙巖寺三層石塔內發見遺).


Tiên Nghiêm Cổ Tự (Seonamsa - 선암사 - 仙嚴古寺), là Tổ đình Thiền phái Thái Cổ. 3.100 ngôi chùa chi nhánh và hàng vạn Tăng sĩ, hàng triệu tín đồ, trong đó có một số đó đây khắp nơi trên thế giới để phát triển Tông phái.


Một số hình ảnh, trân trọng kính giới thiệu đến quý đọc giả cùng tham quan một ngôi Chùa hơn ngìn năm cổ kính của xứ Kim Chi :

Cập nhật ( 21/01/2012 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online