Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
15/09/2008

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ III tại Bạc Liêu

* Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

Hội nghị sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2008 tại tỉnh Bạc Liêu. Ban Tổ chức gồm các thành phần :

 

CHỨNG MINH :

1. Hòa thượng Danh Nhưỡng

2. Hòa thượng Thích Hiển Pháp

3. Hòa thượng Dương Nhơn

4. Hòa thượng Thích Từ Nhơn

BAN TỔ CHỨC :

1. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn : Trưởng ban

2. Hòa thượng Lý Sa Muoth : Phó Trưởng ban Thường trực

3. Hòa thượng Đào Như : Phó Trưởng ban

4. Hòa thượng  Thích Giác Toàn : Phó Trưởng ban

5. Hòa thượng Thích Thiện Pháp : Phó Trưởng ban

6. Hòa thượng Thích Huệ Hà : Phó Trưởng ban

7. Thượng tọa Thích Thiện Thống : Phó Trưởng ban

8. Thượng tọa Tăng Sa Vong : Phó Trưởng ban

9. Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ PG BTGCP : Phó Trưởng ban

10. Ông Thạch Thành – Vụ phó PG BTGCP : Phó Trưởng ban

11. Ông Tạ Hoàng Nhiệm - PGĐ Sở Nội Vụ : Phó Trưởng ban

12. Ông Phạm Hùng Sên – Trưởng phòng Tôn giáo : Phó Trưởng ban

Sở Nội Vụ tỉnh Bạc Liêu : Phó Trưởng ban

13. Hòa thượng Thích Thiện Tánh : Ủy viên

14. Hòa thượng Lý Sân : Ủy viên

15. Thượng tọa Thích Huệ Trí : Ủy viên

16. Đại đức Danh Lung : Ủy viên

17. Đại đức Lý Vệ : Ủy viên

18. Đại đức Thích Phước Nguyên : Ủy viên

19. Đại đức Thích Minh Lành : Ủy viên

20. Đại đức Pháp Hạnh ( Kim Ngọc) : Ủy viên

21. Đại đức Dương Lượng : Ủy viên

22. Đại đức Panavaschirô ( Trần Thanh Tuấn) : Ủy viên

23. Hòa thượng Hữu Hinh: Ủy viên

24. Hòa thượng Thích Giác Định: Ủy viên

25. Thượng tọa Thích Tấn Đạt: Ủy viên

26. Đại đức Lý Hùng: Ủy viên

27. Đại đức Thích Phước Nghiêm: Ủy viên

28. Đại đức Thích Quảng Thới: Ủy viên

29. Đại đức Thích Thiên Phúc: Ủy viên

30. Đai đức Thích Huệ Thuận: Ủy viên

31. Đai đức Thích Giác Nghi: Ủy viên

32. Đại đức Thích Giác Tạng: Ủy viên

33. Đại đức Hồ Mích: Ủy viên

34. Đại đức Thạch Rươl Bé: Ủy viên

35. Sư cô Thích Nữ Diệu Diệu Nghĩa: Ủy viên

36. Sư cô Thích Nữ Hòa Liên: Ủy viên

37. Cư sĩ Tĩnh Toàn: Ủy viên

38. Cô Trần Thị Minh Nga – Cán bộ Phòng Tài vụ Ban TGCP: Ủy viên

39. Đại đức Thích Giác Tiếp: Ủy viên

40. Thượng tọa Trần Duyên: Ủy viên

41. Sư cô Thích Nữ Ngộ Đạo: Ủy viên

42. Cư sĩ Quãng Thiệt: Ủy viên

 

CÁC TIỂU BAN:

1. Tiểu ban nội dung

Ban thư ký Hội đồng Trị sự

Ban thư ký Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bạc Liêu

Đại đức Danh Lung

Đại đức Lý Hùng

 

2. Tiểu ban Xướng Ngôn:

Thượng tọa Thích Tấn Đạt

Đại đức Lý Hùng

Đại đức Danh Lung

Đại đức Thích Thiên Phúc

 

3. Tiểu ban trang trí hội trường:

Đại đức Thích Minh Lành

Đại đức Thích Chánh Đức

Đại đức Thích Huệ Thuận

Đại đức Thích Thiện Ngộ

Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ THPG Bạc Liêu

Bộ phận khách tiết của Trung tâm Hội nghị Tỉnh Bạc Liêu

 

4. Tiểu ban thực hiện tài liệu:

Đại đức Thích Phước Triều

Sư cô Thích Nữ Hòa Liên (VP2)

Văn phòng ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bạc Liêu

 

5. Tiểu ban tiếp tân:

Thường trực Ban Tổ chức Hội Nghị

 

6. Tiểu ban cư trú và ẩm thực:

Sở Nội vụ, Nhà Khách Tỉnh Ủy

Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bạc Liêu

 

7. Tiểu ban vận chuyển:

Đại đức Thích Thiện Ngộ

ĐH Kim Hưng

ĐH Thiện Hải

Tài xế xe hợp đồng của các đơn vị THPG tham dự Hội Nghị

 

8. Tiểu ban thông tin báo chí, phát thanh truyền hình:

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Cư sĩ Tâm Ngộ

Trang báo Điện Tử Bạc Liêu

Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu

Cập nhật ( 22/09/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online