Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow XIN PHÁT NGUYỆN TINH TẤN TU HỌC
XIN PHÁT NGUYỆN TINH TẤN TU HỌC PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
27/09/2008

XIN PHÁT NGUYỆN TINH TẤN TU HỌC

* Thích Như Nguyên 

(Phát biểu cảm tưởng của Tăng sinh Thích Như Nguyên thay mặt lớp Cao đẳng Phật học Khóa II nhân ngày khai giảng 23 tháng 9 năm 2008 tại Trường Phật học Bạc Liêu)

Hôm nay là ngày khai giảng lớp Cao Đẳng Phật Học Bạc Liêu, chúng con đầy đủ nhân duyên được tham dự khóa học, chúng con vô cùng sung sướng quì trước chư Tôn Đức toàn thể Tăng Ni sinh chúng con kính dâng lời tác bạch đến chư Tôn Đức.

Thật là một diểm phúc vô biên cho hàng Tăng Ni sinh chúng con, được Hòa thượng hiệu trưởng và chư Tôn Thiền Đức vì hàng hậu học không ngại dày công khó nhọc đã mở trường lớp để đào tạo Tăng Ni chúng con, sự khổ tâm lo lắng của quý Ngài vì tương lai Phật Pháp, vì hạnh nguyện lợi sanh, vì mạng mạch Phật Pháp, mà chư Tôn Đức không ngại gian lao không từ khó nhọc để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con tu học. Thật vậy chúng con là những đứa con khờ dạy còn đang sống trong mê muội thiếu ánh sáng trí tuệ  của chánh pháp, mà giáo pháp của Đức Phật thì bao la như biển cả, mà từ trước đến nay chúng con chưa được tận hưởng cái hương vị giáo pháp đó. Nay nhờ duyên lành nầy chung con có dịp được quý Ngài dạy dỗ để kiến thức mơ mang, trình độ Phật pháp nâng cao, phát huy ánh sáng chánh pháp, từ đó mà phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sanh .

Trước sự hiện diện của chư Tôn Thiền Đức chúng con xin phát nguyện tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, tuân thủ nội qui trường lớp, sống trong thanh tịnh lục hòa, để hầu đáp lại sự mong mõi lo lắng của chư Tôn Đức. Đối trước chư Tôn Đức chúng con xin thành tâm đe đầu bái tạ trên chư tôn Hoà Thượng chứng minh, Hoà Thượng hiệu trưởng, cùng chư Tôn Đức trong ban giảng huấn. Chúng con nguyện suốt đời nương theo quý Ngài cố gắng trao  dồi trí tuệ và đạo đức để xứng đáng trong hàng Thích Tử của Như Lai, nguyện cùng nhau đoàn kết , thể hiện nếp sống lục hoà, luôn sống trong ngôi nhà Giới Định Tuệ .

Trước khi dứt lời chúng con Kính xin trên chư Tôn Hoà Thượng chứng minh chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni từ bi mẫn nạp những lời tác bạch chân thành của chúng con. Ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ. Tăng Ni sinh chúng con xin đê đầu thành kính tri ân chư Tôn Đức hội đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo, Ban Trị Sự Tỉnh Hội Bạc Liêu, Ban Giáo Thọ Sư lời chúc sức khỏe. Kính chúc chư Tôn Đức được vô lượng kiết tường, công đức thù thắng và Phật sự viên thành.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Cập nhật ( 28/09/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online