Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Biên Khảo arrow Thành Đồ Bàn (Hoàng Hạnh Uyên)
Thành Đồ Bàn (Hoàng Hạnh Uyên) PDF In E-mail
Người viết: Hoàng Hạnh Uyên   
17/10/2012

Thành Đồ Bàn

* Hoàng Hạnh Uyên

Thành Đồ Bàn của Vương quốc Chămpa cổ, tục gọi là Thành Cũ, nằm trên dải gò sỏi của hai thôn Nam An và Bắc Thuận, thuộc huyện An Nhơn. Thành do vua Chiêm Thành là Ngô Nhật Hoan xây dựng vào thế kỷ thứ X. Tường làm bằng gạch, mặt hướng về Nam. Chu vi hơn mười dặm, có bốn cửa, kiến trúc rất kiên cố. Bên trong có dựng tháp làm bảo chướng… Bên ngoài có dãy đồi Kim Sơn làm cánh che cửa Tây, có núi Long Cốt làm tiền án và go Thập Tháp phía sau. Chung quanh bốn mặt đều có núi trùng điệp, có sông quanh co.

 

Vào năm Bính Thân (1776) thời Tây Sơn, Nguyễn Nhạc xưng Vương, lấy Quy Nhơn làm Kinh đô và cho sửa sang lại thành Đồ Bàn thành Kinh thành, khi đó thành đổi tên là Hoàng Đế Thành, quy mô rộng lớn hơn. Thành xây toàn đá ong, cao một trượng bốn thước, dày hai trượng. Trước kia chu vi thành chỉ có 10 dặm, nay mở thêm xuống măt phía Đông, chu vi nơi thành 15 dặm, thành cũ chỉ có bốn cửa, Nguyễn Nhạc cho mở thêm một cửa nửa mặt ở phía trước, nơi mới xây thêm và đặt là Tân Môn, còn cửa Nam môn cũ gọi là Vệ Môn.

 

Trong thành đắp nhiều thổ sơn để xem thế giặc nếu rủi thành bị vây. Phía Tây thành đắp đê Đình Nhĩ để ngăn đất lụt. Phía Tây Nam còn đắp đàn Nam Giao để tế trời đất. Phía trong thành còn xây một lớp thành nữa gọi là Tứ Thành. Trong Tứ Thành chính giữa dựng điện Bát Giác – là nơi vua ngự. Phía sau dựng điện Chánh Tổng, phía trước dựng lầu Bát Giác. Bên tả, bên hữu dựng hai tự đường, một  thờ cha me ruột, một thờ cha mẹ vợ của nhà vua. Trước lầu Bát Giác có cung Quyển Bồng và liền với mặt Nam Tử thành có cửa Tam Qua gọi là Quyển Bồng Môn, xây cửa lầu nên cũng gọi là Nam Môn Lâu. Trong và ngoài thành bài trí la liệt những tượng đá, nào voi, nào nhạc công, nào vũ nữ… là những di tích của người Chăm còn lại. Thành lúc bấy giờ thât nguy nga, tráng lệ.

 

Nguyễn Nhạc giữ ngôi vua ở Hoàng Đế Thành được 18 năm. Đến năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Nhạc chết, Thành Đồ Bàn lê thuộc Phú Xuân, khog còn là Kinh thành nữa, tên Hoàng Đế Thành bỏ lấy lại Quy Nhơn. Năm Kỷ Vị (1797), Nguyễn Ánh lấy được thành Quy Nhơn, đổi tên là Đồ Bàn. Thành Đồ Bàn mang tên từ đó.

Cập nhật ( 17/10/2012 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online