Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow HỆ PHÁI PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER GẮN BÓ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC
HỆ PHÁI PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER GẮN BÓ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
15/10/2008

HỆ PHÁI PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER GẮN BÓ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

* Nguyễn Thế Doanh

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ

(Tĩnh Toàn lược ghi)

       Phật giáo Nam tông (PGNT) Khmer là một trong 9 hệ phái của GHPGVN đã có nhiều đóng góp tích cực để làm nên ngôi nhà chung của giáo hội từ năm 1981; trãi qua gần 30 năm ấy, hệ phái PGNT Khmer thực sự là một lực lượng có thể nói là rất quan trọng cùng với các hệ phái trong hệ thống GHPGVN thực hiện phương châm “ Đạo pháp-Dân tộc-CNXH ”, có nhiều cống hiến trong việc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vào những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

      Đặc biệt, như chúng ta đã biết ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, họ là những tín đồ Phật tử thuần thành của PGNT Khmer; về mặt địa lý thì đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp Campuchia, trong đời sống sinh hoạt tu học và các họat động có liên quan đến xã hội thì các vị sư sãi của PGNT Khmer đã góp phần lớn trong việc giữ vững ổn định chính trị xã hội, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, tạo nên một khu vực an ninh tốt, phát triển đời sống tốt, đoàn kết giữa đồng bào dân tộc Khmer với đồng bào dân tộc Kinh, Hoa và các tầng lớp nhân dân xây dựng các khu dân cư đoàn kết hòa hợp theo phương châm mà GHPGVN đề ra. Chúng ta đánh giá rất cao và rất khâm phục những nỗ lực cống hiến đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer nói chung, các vị sư sãi và tín đồ PGNT  Khmer nói riêng trong công cuộc xây dựng quê hương, góp phần vào việc phát triển đất nước.

      Nhà nước có sự quan tâm đặc biệt đến đời sống kinh tế của đồng bào  dân tộc Khmer và sinh hoạt của hệ phái PGNT Khmer vì thấy được những khó khăn nhất định về đời sống kinh tế; sau khi khảo sát, Ban TGCP đã trình Thủ Tướng Chính phủ 7 điểm nhằm hỗ trợ PGNT Khmer trong đó chú trọng đến khâu tu học của chư tăng và giúp đỡ tín đồ PGNT, BanTGCP  đã giúp in Đại tạng kinh và kinh nhựt tụng cùng các tài liệu có liên quan phát hành phổ biến cho các nơi ,vì  cần thiết  thông qua kinh sách để hiểu giáo lý của đạo Phật, phát huy truyền thống hòa bình nhân ái của PG, tăng cường tình đoàn kết, hiểu thêm về đất nước con người để xây dựng cuộc sống mới góp phần làm giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.Khâu thứ hai là hỗ trợ việc hình thành các trường lớp, tạo điều kiện giúp cho việc tu học của chư tăng và tín đồ PT ngày càng tốt hơn; các phần còn lại trong 7 điểm cũng đã từng bước tổ chức thực hiện như khắc khuôn dấu mới, cấp chứng điệp cho chư tăng…Trong những năm gần đây, cùng với sự trưởng thành của GHPGVN đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục, Ban TGCP đã trình Thủ Tướng và được Thủ Tướng quan tâm cho phép thành lập Học viện PGNT Khmer đặt tại Quận Ô Môn TP Cần Thơ, cơ sở hiện đặt tạm tại chùa Pothisômron, UBND TP Cần Thơ cũng rất quan tâm đến việc nầy và có dự kiến cấp 11 hecta đất để xây dựng học viện, tuy nhiên việc xây dựng chưa tiến hành được do còn chờ nhiều điều kiện khác như kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật…; Ban TGCP cố gắng thúc đẩy tạo mọi thuận lợi giúp cơ sở vật chất học viện PGNT Khmer sớm được ra đời để quí vị sư sãi có điều kiện tu học tốt hơn.

       Theo truyền thống của PGNT Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt Phật sự mà còn là trung tâm giáo dục cho cộng đồng về đạo đức, văn hóa, sinh hoạt tâm linh, là một địa chỉ để tụ hội các vị sư sãi và đồng bào PT tiếp nối truyền thống của PGNT Khmer trong lòng dân tộc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, giúp xóa đói giảm nghèo, thực hiệc bảo tồn và phát huy các giá trị  văn hóa đậm đà bản sắc dân tộcv.v… Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để PGNT Khmer phát triển ổn định trước vận hội mới, Ban TGCP sẽ cố gắng hỗ trợ hế sức mình góp phấn tô thắm thêm truyền thống quí báu ấy, giúp cho các trường chùa xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tu học; hỗ trợ chư tăng PGNT Khmer nâng cao trình độ không chỉ thông qua các cơ sở đào tạo trong nước mà còn được đào tạo ở nước ngoài, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên tinh thần PG với PG  các quốc gia trong khu vực; tăng cường giao lưu giữa hệ phái PGNT Khmer với các hệ phái trong ngôi nhà chung của GHPGVN  trao đổi học hỏi cùng giúp nhau phát triển, thắt chặt tình đoàn kết đạo đời cùng phấn đấu cho sự ổn định và phát triển chung của đất nước, góp phần xây dựng đất nước Việt nam giàu đẹp, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Cập nhật ( 31/10/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online