Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow CÔNG TÁC PHẬT SỰ NAM TÔNG KHMER TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2008
CÔNG TÁC PHẬT SỰ NAM TÔNG KHMER TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2008 PDF In E-mail
15/10/2008

CÔNG TÁC PHẬT SỰ NAM TÔNG KHMER TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2008

* Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh

            I.      Tu Học và Hành Đạo:

Từ năm 2004 đến năm 2008, chư tăng trong 141 ngôi chùa của Phật Giáo Nam Tông Khmer (PGNTK) trong tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xuất gia thọ giới Sadi và Tỳ Kheo và thủ tục hòan tục. Tăng chúng Khmer các cẩp bậc đa số có nhiều cố gắng trong tu tập và giữ gìn kỷ cương, giới luật của người xuất gia, giữ vững và làm tăng thêm được đức tin của bổn đạo Phật tử.

Việc học hành, truyền bá giáo pháp được các vị trụ trì thường xuyên quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau như: lễ quy y và truyền giới cho phật tử tại gia hàng tháng trong cácc ngày giới (tháng/4kỳ), và tổ chức các khóa thiền ngắn hạn cho các phật tử và chư tăng tham gia. Từ đó đồng bào Phật tử Khmer càng thấy rõ hơn về tự do tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

          Tổng số chư tăng trong 141 chùa từ năm 2004 đến 2008 có sự chuyến biến theo bảng thống kê sau:

Năm

Tổng Số

Hòa Thượng

Thượng Tọa

Đại Đức

Tỳ Kheo

Sadi

2004

3061 vị

031 vị

043 vị

267 vị

1458 vị

1262 vị

2005

3215 vị

031 vị

065 vị

261 vị

1490 vị

1368 vị

2006

3291 vị

031 vị

080 vị

185 vị

1434 vị

1561 vị

2007

3459 vị

024 vị

032 vị

220 vị

1476 vị

1707 vị

2008

3192 vị

047 vị

141 vị

254 vị

1245 vị

1505 vị

II.   Giáo Dục và Đào Tạo:

Trong suốt 4 năm nay (2004-2008), có 100% chùa Khmer trong tỉnh mở các lớp học như: lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, lớp học tình thương 3 tháng hè cho con em học sinh Khmer, lớp Sơ, Trung cấp Phậc Học cho Tăng Sinh.

Ban giáo dục và đào tạo của tỉnh hội Phật Giáo Nam Tông Khmer luôn cãi tiến về môn học và phương pháp giảng dạy để phù hợp với thời đại và đáp ứng nhu cầu của tăng sinh trong suốt 4 năm nay. Các môn học và chương trình học của từng cấp học đã được Ban Giáo Dục Tăng Ni của GHPGVN xét duyệt và chứng nhận.

Kết quả của các lớp học của các cấp học được tỉnh hội PGNTK tổ chức giảng dạy từ 2004 đến 2008 theo số liệu trong bảng thống kê sau:

BẬC TIỂU HỌC

Năm Học

Phòng/Lớp

Tăng sinh/Học sinh

Giáo Viên

Kết Quả

2004

538

15023

538

98,2%

2005

505

12058

505

98,5%

2006

528

13745

540

98,7%

2007

516

1356

580

99%

2008

628

17745

640

99%

SƠ CẤP PHẬC HỌC

Năm Học

Phòng/Lớp

Tăng sinh/Học sinh

Giáo Viên

Kết Quả

2004

78

1461

739

98%

2005

87

1471

715

97,5%

2006

85

1838

793

83,54%

2007

78

1489

833

83,54%

2008

73

1169

949

 

TRUNG CẤP PHẬT HỌC

Năm Học

Phòng/Lớp

Tăng sinh/Học sinh

Giáo Viên

Kết Quả

2004

11

247

110

94,92%

2005

11

212

105

95%

2006

08

238

73

100%

2007

08

226

87

100%

2008

11

272

110

 

Ngòai ra tỉnh hội Phật giáo Nam tông Khmer cũng tạo mọi điều kiện tốt cho chư tăng trong tỉnh nhà theo học các chương trình đào tạo khác hoặc hoc cao hơn tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong hoặc ngòai tỉnh nhà và du học nước ngòai, theo số liệu thống kê sau:

 

Năm

Trung cấp Nghề

Pali Nam Bộ

Cao Đẳng

Học Viện

Đại Học

Du học

2004

84 vị

7 vị

 

 

4 vị

 

2005

34 vị

34 vị

05 vị

 

05 vị

08vị

2006

35 vị

05 vị

05 vị

 

12 vị

10 vị

2007

25 vị

10 vị

 

26 vị

12 vị

11 vị

2008

49 vị

08 vị

 

 

09 vị

12 vị

Riêng năm nay (2008) tỉnh hội PGNTK đưa: 2 giảng sư đi giảng tại Phật Học Viện Nam Tông Khmer (TP.Cần Thơ) và, 2 vị đi giảng tại Chùa Ghositarama-Bạc Liêu.

III.           Từ Thiện Xã Hội :

Thể hiện lòng từ bi, tương thân tương ái cùng chia sẽ cuộc sống khó khăn tỉnh hội không ngừng đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, với tinh thần “Thương người như thể thương thân” tỉnh hội đã phối hợp với huyện-thị hội vận động các vị trụ trì và ban quản trị chùa trong tỉnh phát tâm đóng góp tùy hỷ, cả vật chất lẫn tinh thần. Tỉnh hội PGNTK thường xuyên tham gia và họat động từ thiện xã hội giúp đỡ đến những người cần giúp đỡ như sau:

·        Giúp đỡ các em bé mồ côi (nhận các em về chùa nuôi), các con em nghèo thích học;

·        Giúp đỡ các ông-cụ già yếu neo đơn;

·        Thường xuyên viếng thăm và tụng kinh cầu an cho người bệnh;

·        Giúp đỡ và hỗ trợ các tang lễ;

·        Giúp đỡ các giáo viên giảng dạy trong chùa khi gặp khó khăn;

·        Giúp đỡ tăng sinh đang học ở bậc đại học trong và ngòai nước;

·        Quỉ vì người nghèo, quỉ đền ơn đáp nghĩa, quỉ thiên tai lũ lục.

Ngòai ra tỉnh hội cũng đã tổ chức và thành lập Tổ Tang tế, hiện nay trong tòan tỉnh có tất cả là 289 tổ. Các tổ này tích cực họat động và vẫn động trỡ giúp mỗi đám tang từ 550.000đ đến 600.000đ và 80kg gạo.

Từ năm 2004 đến 2008 tỉnh hội đã đóng góp và họat động  từ thiện xã hội theo bảng thống kê sau:

NĂM 2004

STT

Nội Dung

Số Tiền

Vật Dụng khác

1

Hỗ trợ tang lễ trong năm

113.650.000đ

35.660kg gạo

2

Giúp đỡ người già, đau, yếu…

39.366.000đ

 

3

Nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi & ông-cụ già=289ng

 

 

4

Giúp đỡ con em học sinh tại các trường trong tỉnh

18.442.000đ

6.880 quyển tập

5.

Hỗ trỡ các giảng viên trường phật học trong tỉnh

11.000.000đ

 

 

Tổng cộng

182.458.000đ

 

 

NĂM 2005

STT

Nội Dung

Số Tiền

Vật Dụng khác

1

Hỗ trợ tang lễ trong năm

130.450.000đ

35.660kg gạo

2

Giúp đỡ người già, đau, yếu…

100.366.000đ

 

3

Nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi & ông-cụ già=200ng

 

 

4

Giúp đỡ con em học sinh tại các trường trong tỉnh

18.442.000đ

6.880 quyển tập

5.

Hỗ trỡ các giảng viên trường phật học trong tỉnh

11.000.000đ

 

 

Tổng cộng

260.250.000đ

 

NĂM 2006

STT

Nội Dung

Số Tiền

Vật Dụng khác

1

Hỗ trợ tang lễ trong năm

195.450.000đ

24700kg gạo

2

Giúp đỡ người già, đau, yếu…và thuốc men

143.150.000đ

 

3

Nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi & ông-cụ già=289ng

 

 

4

Giúp đỡ con em học sinh tại các trường trong tỉnh

8.442.000đ

6.880 quyển tập

5

Hỗ trỡ các giảng viên trường phật học trong tỉnh

6.000.000đ

 

6

Tặng nhà đại đòan kết cho ông Thạch Cuône

21.500.000đ

480kg gạo

7

Hỗ trợ Tăng sinh viên trong và ngòai nước

139.420.000đ

 

 

Tổng cộng

513.962.000đ

 

NĂM 2007

STT

Nội Dung

Số Tiền

Vật Dụng khác

1

Hỗ trợ tang lễ trong năm

380.925.000đ

14.820kg gạo

2

Giúp đỡ người già, đau, yếu…và thuốc men

30.000.000đ

 

3

Giúp đỡ con em học sinh tại các trường trong tỉnh

6.000.000đ

6.600 q. tập,2000c.bút

4

Hỗ trỡ các giảng viên trường phật học trong tỉnh

6.000.000đ

 

5

Hỗ trợ 18 căn nhà tình thương

117.000.000đ

 

6

Hỗ trợ Tăng sinh viên du học Thái Lan

24.000.000đ

 

7

Phát học bổng cho học sinh và tăng sinh

18.825.000đ

 

8

Tặng quà cho ông - cụ nhân dịp lễ truyền thống

52.500.000đ

 

 

Tổng cộng

635.250.000đ

 

NĂM 2008

STT

Nội Dung

Số Tiền

Vật Dụng khác

1

Hỗ trợ tang lễ trong năm

17800.000đ

18.360kg gạo

2

Giúp đỡ người già, đau, yếu…và thuốc men

80.000.000đ

 

3

Giúp đỡ con em học sinh tại các trường trong tỉnh

6.000.000đ

4.323 q. tập,2882c.bút

4

Hỗ trỡ các giảng viên trường phật học trong tỉnh

100.000.000đ

 

5

Cúng dường Đại Lễ Phật Đản LHQ tại Việt Nam

45.350.000đ

 

6

Hỗ trợ Tăng sinh viên trong và ngòai nước

65.200.000đ

 

7

Tặng 3 bộ máy vi tính cho Phật Học Viện NTK -CT

=16.000.000đ

 

 

Tổng cộng

330.350.000đ

 

IV.           Văn Hóa Xã Hội :

Các chùa Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là trung tâm văn hóa vùng dân tộc. Các ngày lễ truyền thống phật giáo như: An cư kết hạ; Vesakha, Magha, Dâng Y Kathina, và các lễ hội phong tục của dân tộc như: Chol Chhnam Thmây, Ok Om Bok, Đônta…v.v.hàng năm đều được tổ chức trọng thể vui tươi và tiết kiệm.

Về việc xây dựng và sửa chửa chùa, trong 4 năm qua, các chùa trùng tu lại và xây dựng mới được 14 chánh điển, và nhiều xá đường khác. Ngòai ra các ngôi chùa còn được trùng tu nhiều cơ sở vật chất khác trong chùa như:

·        58 ngôi chùa có phòng đọc sách;

·        96 ngôi chùa có phương tiện truyền thanh;

·        25 ngôi chùa có máy vi tính;

·        68 ngôi chùa có dàn nhạc ngũ âm;

·        15 ngôi chùa có đội múa Chhayyam;

·        33 ngôi chùa có đội múa Chằn;

·        40 ngôi chùa có đội bóng chuyền;

·        4 ngôi chùa có trại điêu khác chạm trỗ;

·        129 ngôi chùa có trọn bộ Tam Tạng thánh điển(Pali-Khmer);

·        35 ngôi chùa và văn phòng tỉnh hội được nhà nước công nhận là cơ quan và chùa văn minh;

·        141/141 ngôi chùa có điện, TV công cộng, và điện thọai liên lạc;

Tình hình an ninh trật tự trong Phum Srok và chùa chiền đều được duy trì tốt, thực hiện tốt khối đại đòan kết dân tộc, đòan kết lương giáo luôn được củng cố và phát huy.

Tỉnh Hội cũng đều tham dự các cuộc hội nghị:

·      Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBMTTQVN, và các Ban Ngành tỉnh;

·      Trung Ương GHPGVN, BTSPG Tỉnh-Huyện-Chi hội;

·      Các  nhiệm kỳ Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Huyện-Thị.

Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo tỉnh Ủy và UBMTTTQVN tỉnh Trà Vinh, Hội PGNTK đã tổ chức mở các lớp Bồi Dưỡng Lý Luận chính trị Sơ cấp cho Chư Tăng và Ban Quản Trị chùa kể từ năm 2004 đến năm 2008 được 2 kỳ tổng cộng được 6 lớp gồm 730 học viên.

Cập nhật ( 15/10/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online