Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow CHƯ TÔN GIÁO PHẨM PHẬT GIÁO NAM TÔNG
CHƯ TÔN GIÁO PHẨM PHẬT GIÁO NAM TÔNG PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
15/10/2008

CHƯ TÔN GIÁO PHẨM PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER THAM GIA TW GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI (2007 - 2012)

* Văn phòng 2 TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

A. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS : (04 thành viên)

1. HT. Danh Nhưỡng                : Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM.

2. HT. Dương Nhơn                  : Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS (đặc trách

                                                      Phật giáo Nam tông).

3. HT. Đào Như                         : UV. Thư ký Ban Thường trực HĐTS.

4. HT. Thạch Sok Xane           : UV. Thường trực Ban Thường trực HĐTS. 

B. BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN: (18 thành viên)

1. Ban Tăng sự :

- HT. Thạch Sok Xane     : Phó ban đặc trách Phật giáo Nam tông (kiêm)

- HT. Danh Đổng              : Phó Thư ký.

 2. Ban Giáo dục Tăng Ni :

- HT. Danh Nhưỡng          : Chứng minh (kiêm)

- HT. Tăng Nô                   : Phó ban

- HT. Lý Sa Muoth           : Ủy viên

- HT. Danh Dĩnh               : Ủy viên

- HT. Thạch Sok Xane     : Ủy viên (kiêm)

- HT. Thạch Sên                : Ủy viên dự khuyết

3. Ban Hoằng pháp :

- HT. Dương Nhơn            : Chứng minh (kiêm)

- HT. Thạch Huônl           : Phó ban

- TT. Sơn Ngọc Huynh     : Ủy viên

4. Ban Hướng dẫn Phật tử :

- HT. Diệp Tươi                : Phó ban

- HT. Chau Ty                   : Phó ban

- HT. Lý Sa Muoth           : Ủy viên

5. Ban Nghi lễ :

- HT. Thạch Huônl           : Phó ban

- HT. Thạch Oai                : Ủy viên

- TT. Chau Sơn Hy           : Ủy viên

- TT. Lý Hùng                   : Ủy viên dự khuyết

 

6. Ban Văn hóa :

- ĐĐ. Danh Lung              : Phó ban

7. Ban Kinh tế Tài chính :

- TT. Chau Sơn Hy           : Ủy viên

- TT. Thạch Hà                  : Ủy viên

8. Ban Từ thiện Xã hội :

- HT. Dương Nhơn            : Chứng minh (kiêm)

- TT. Danh Thiệp              : Phó ban

- TT. Danh Lân                 : Ủy viên

9. Ban Phật giáo Quốc tế :

- HT. Danh Dĩnh               : Ủy viên

- ĐĐ. Danh Lung              : Ủy viên

10. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam :

- HT. Đào Như                  : Phó Viện trưởng (kiêm)

- ĐĐ. Danh Lung              : Ủy viên

C. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH : (12 thành viên )

            - HT. Trần Phiên                   - HT. Trần Dạnh                   - HT. Kim Sa Rinh   

- HT. Diệp Thương               - HT. Sơn Khune                   - HT. Chau Tinh

- HT. Danh Pol                      - HT. Lý Liêu                        - HT. Dương Dal

- HT. Quách Mến                  - HT. Lý Thi                          - HT. Lâm So (viên tịch)

             

D. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ : (10 thành viên)

            - HT. Lý Sân                          - HT. Chau Cắt                      - HT. Danh Nhuôl

            - HT. Trần Dạnh                   - HT. Thạch On                     - HT. Lâm Pậu

            - TT. Trà Kha Leng               - TT. Tăng Sa Vong              - ĐĐ. Lý Vệ

            - ĐĐ. Quách Thành Sattha.

 

Tổng cộng :

+ Hội đồng Chứng minh    : 15 thành viên.

+ Hội đồng Trị sự               : 21 Ủy viên chính thức, 08 Ủy viên dự khuyết.

+ Các Ban, Viện Trung ương : 22 thành viên.

Cập nhật ( 16/10/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online