Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow BẢN TIN GHPGVN tháng 11/2008
BẢN TIN GHPGVN tháng 11/2008 PDF In E-mail
Người viết: Administrator   
04/12/2008

BẢN TIN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM tháng 11 năm 2008

*Văn phòng TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 01 tháng 11 năm 2008:

Tại chùa Thiền Lâm – Thánh tích Thích Ca Phật Đài, Tp. Vũng Tàu, Trung ương Giáo hội, Ban Tổ chức Lễ tang, Môn đồ Pháp quyến long trọng cử hành Lễ Truy niệm, di quan, trà tỳ cố Đại lão Hòa thượng Kim Minh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng ban Quản trị Thánh tích Thích Ca Phật Đài. Đến chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tâm – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Pháp Chất – UV. HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương; chư Tôn đức Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn đức Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh lân cận, chư Tăng, Tu nữ, Phật tử Hệ phái. Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Ngon – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng quý vị đại diện UBMTTQVN, Ban Ngành đoàn thể Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Tp. Vũng Tàu cùng địa phương.

Tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Tâm cung tuyên Tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng; HT. Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội; TT. Thích Minh Giác đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức. Sau đó, cử hành Lễ di quan trà tỳ tại đài hỏa táng Long Hương, thị xã Bà Rịa. Tang lễ của Đại lão Hòa thượng Kim Minh đã được Trung ương Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Môn đồ Pháp quyến tổ chức trang nghiêm trọng thể, thập phần viên mãn.   

Ngày 02 tháng 11 năm 2008:

Tại chùa Từ Quang, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Ban Đại diện Phật giáo Liên Quận  Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9, Môn đồ Pháp quyến long trọng cử hành Lễ Chung thất trai tuần cố HT. Thích Huệ Hải – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự THPG; Chứng minh Liên Quận Ban Đại diện Phật giáo Quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9, Viện Chủ chùa Từ Quang, Quận Thủ Đức.  

Đến chứng minh, tham dự có: HT. Thích Tắc An, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Diệu Tâm, HT. Thích Minh Chánh, HT. Thích Nhuận Thành – Thành vên Hội đồng Chứng minh;  HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Minh – UV. HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Tịnh Hạnh – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự THPG Tp. HCM; HT. Thích Phước Sơn – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thanh Ngọc – UV. HĐTS, Phó ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; TT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, UV. Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; ĐĐ. Thích Phước Nghiêm – UV. HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương; chư Tôn đức Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương v.v… Đại diện chính quyền có ông: Huỳnh Ngọc Thành – Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Vân – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo-Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh cùng quý vị đại diện Ban Ngành đoàn thể địa phương. Tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Pháp đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức.          

Ngày 05 tháng 11 năm 2008:

a. Được sự chấp thuận của UBND Thành phố và Sở Xây dựng tại giấy phép xây dựng số 192/GPXD ngày 14/10/2008, nhân khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội, Trung ương Giáo hội đã tổ chức  Lễ đặt đá khởi công xây dựng dãy Đông Lang – Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức. Đến chứng minh, tham dự Lễ có: HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Từ Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Ban; đại diện các Ban, Viện Trung ương Giáo hội và gần 500 đại biểu tham dự. Đại diện chính quyền có: Ông Thạch Thành – Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Võ Văn Thiện – Trưởng ban Công tác Tôn giáo Dân tộc, UV. TWMTTQVN; ông Lê Hoàng Vân – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh cùng dự lễ.        

b. Sau lễ đặt đá khởi công xây dựng dãy Đông Lang – Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội là Lễ Khai mạc Khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội. Chứng minh, tham dự Lễ khai mạc có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Minh Chánh, HT. Thích Thiện Nhơn (Bình Định), HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Tắc Thành – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương; HT. Thích Huệ Minh – UV. HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Đạt Đạo – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Trung ương GHPGVN; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; đại diện các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự, Ban Đại diện 24 Quận, Huyện thuộc Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam, có hơn 500 đại biểu tham dự. Đại diện chính quyền có: Ông Thạch Thành – Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Võ Văn Thiện – Trưởng ban Công tác Tôn giáo Dân tộc, UV. TWMTTQVN; ông Lê Hoàng Vân – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh cùng dự lễ.     

HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Pháp báo cáo công tác tổ chức, HT. Thích Thiện Nhơn công bố Quyết định và HT. Thích Trí Quảng trao quyết định chuẩn y nhân sự 10 Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt Ban Chứng minh Ban Đạo từ trong buổi lễ. Sau phần Lễ khai mạc, HT. Thích Trí Quảng thực hiện tiết giảng đầu tiên của Khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội, qua chủ đề: “Tư cách đạo đức của người làm công tác quản lý Hành chánh”.

Khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội năm 2008, nhiệm kỳ VI (2007 - 2012)  được Trung ương Giáo hội tổ chức từ ngày 05 đến 08/11/2008 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3. Tham gia Ban Giảng huấn và sinh hoạt công tác Giáo hội có : HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, TT. Thích Thiện Thống, GS. Trương Quang Dũng, Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương. Đặc biệt, nhân Khóa Sinh hoạt Hành chánh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội đã tổ chức Hội nghị góp ý Tu chỉnh Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.  

 Ngày 07 tháng 11 năm 2008:

a. Tại Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2008), phái đoàn UBTWMTTQVN do ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hướng dẫn đã đến chúc mừng Giáo hội. HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và chư Tôn đức Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội đã tiếp đoàn và nhận lẵng hoa chúc mừng của quý phái đoàn.    

b. Nhân ngày kỷ niệm 27 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2008),  Trung ương Giáo hội đã tổ chức Lễ Kỷ niệm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Tp. Hồ Chí Minh. Đến chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Thiện Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương; HT. Thích Huệ Minh – UV. HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Ngành, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam cùng hơn 500 đại biểu tham dự. Đại diện Chính quyền có : Ông Lê Minh Hiền - Ủy viên Thường trực UBTW MTTQVN, ông Thạch Thành – Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Hoàng Vân – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo-Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh đã đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.             

Ngày 08 tháng 11 năm 2008:

Sau 04 ngày sinh hoạt Hành chánh Giáo hội tại Văn phòng 2 TWGH, Trung ương Giáo hội tổ chức Lễ bế mạc. Đến chứng minh, tham dự Lễ Bế mạc có: HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Thiện Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương; chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Pháp phát giấy chứng nhận cho các Đại biểu tham dự Khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội; HT. Thích Trí Quảng đã tặng bằng Công đức của Giáo hội cho Công ty Thực phẩm chay Âu Lạc và phát biểu đúc kết  và bế mạc, HT. Thích Thiện Tánh phát biểu cảm tạ.

Cũng tại buổi lễ bế mạc, Ban Từ thiện Xã hội Trung ương đã vận động tài chính ủng hộ đồng bào Thủ đô Hà Nội bị lũ lụt gây thiệt hại nặng. Số tiền vận động được là 398.000.000đ. HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTXH TW sẽ thay mặt Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử phía Nam trao tiền hàng cứu trợ tận tay đồng bào Thủ đô Hà Nội.    

Ngày 09 tháng 11 năm 2008:

Sau hai ngày học tập, Khóa Huyền Trang II, được khai giảng tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm kết thúc, bế mạc tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Khóa học quy tu hơn 100 Huynh trưởng khu vực phía Nam tham dự, dưới sự chủ trì của Cư sĩ Nguyễn Thăng Nhu – Thiện Điều – UV. Hội đồng Trị sự, Huynh trưởng cấp Dũng, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương; Cư sĩ Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu - UV. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Huynh trưởng cấp Dũng, Phó Trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương; Cư sĩ Tống Hồ Cầm – UV Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Huynh trưởng cấp Dũng danh dự. Khóa học được đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Duyên – UV. HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đến chứng minh Lễ bế mạc có: TT. Thích Đạt Đạo – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Trung ương GHPGVN; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thanh Hùng – UV. HĐTS, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; TT. Thích Thiện Bảo – UV. HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng ban HDPT đặc trách Thanh, Thiếu nhi Phật tử; quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Cư sĩ, Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử và Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung ương.            

Ngày 10 tháng 11 năm 2008 :

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội kỳ II - năm đầu tiên của khóa VI (2007 – 2012), dự kiến tổ chức vào các ngày 28, 29, 30 và 31/12/2008 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có thông báo số 478/TB/HĐTS, V/v gửi các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2008 về Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 10/12/2008 để Ban Thư ký tổng hợp lập bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.    

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2008:

Tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Môn đồ Pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử long trọng tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 20 cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh – nguyên Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH, Trụ trì chùa Quán Thế Âm. Đến chứng minh, dự lễ niêm hương tưởng niệm có: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Huệ Minh – UV. HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực HĐTS, Phó Ban TTXH Trung ương, Phó Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Tịnh Hạnh – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự THPG Tp. HCM; HT. Thích Nhật Quang – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Đạt Đạo – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Trung ương GHPGVN; TT. Thích Thanh Hùng – UV. HĐTS, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; chư Tôn đức Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bình Định .., Ban Đại diện các Quận, Huyện, Tăng Ni Giảng sinh các Lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương, Chư Tôn đức Tăng Ni các Tự viện tham dự lễ niêm hương tưởng niệm.

Ngày 13 tháng 11 năm 2008:

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2008 của Ban Hoằng pháp Trung ương, để công tác tổ chức Bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp dành cho các Tỉnh, Thành thuộc các Tỉnh miền Trung và các Tỉnh Tây nguyên, Ban Hoằng pháp Trung ương kết hợp với Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Đak Lak tổ chức khóa Bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp từ ngày 18 đến 21/12/2008 tại Chùa Khải Đoan, Tp. Ban Mê Thuộc, tỉnh Đak Lak, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có văn thư số 481/HĐTS báo trình Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đak Lak và địa phương về công tác, nội dung việc tổ chức nêu trên của Ban Hoằng pháp Trung ương nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.  

Ngày 14 tháng 11 năm 2008:

a. Theo chương trình Đại giới đàn Huệ Lưu, do Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 13 – 15/11/2008 tại chùa Phổ Quang – Quận Tân Bình dành cho Giới tử Tăng, chùa Từ Nghiêm – Quận 10 dành cho Giới tử Ni. Đại giới đàn Huệ Lưu được chính thức khai mạc tại Hội trường Nhà Văn hóa Truyền thống Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh (chùa Phổ Quang), đến chứng minh, tham dự Lễ Khai mạc có: HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Hiển Tu, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Tắc Thành, HT. Thích Giác Tường – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Minh Thông – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng Ban Văn hóa Trung ương; HT. Thích Huệ Minh – UV. HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; chư Tôn đức Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bình Dương …, Ban Đại diện Phật giáo 24 Quận, Huyện Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn đức Giới Sư, Bổn sư, Y chỉ sư của các Giới tử; Đại diện chính quyền có: Ông Huỳnh Ngọc Thành – Trưởng ban TG-DT Tp. Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Bảo – Phó Ban Dân vận Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; ông ông Lê Hoàng Vân - Trưởng Phòng Phật giáo Ban Tôn giáo – Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh đã đến tham dự và tặng hoa chúc mừng. Có 1418 Giới tử thọ giới. Đàn giới Tỳ kheo do HT. Thích Từ Nhơn làm đàn đầu Hòa thượng; Đàn giới Sa di do HT. Thích Hiển Tu làm đàn đầu Hòa thượng; Đàn giới Tỳ kheo Ni do NT. Thích nữ Tịnh Hạnh làm đàn đầu Hòa thượng Ni; Đàn giới Thức xoa do NT. Thích nữ Tịnh Nguyện làm Đàn đầu Hòa thượng Ni; Đài giới Sa di Ni do NT. Thích nữ Tịnh Thiền làm đàn đầu Hòa thượng Ni.

b. Theo đề nghị của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 483/QĐ/HĐTS V/v bổ nhiệm Đại đức Thích Tĩnh Triệt – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Pháp chế Ban Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp nhiệp kỳ VI (2007 - 2012) theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI thông qua tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 14, 15 tháng 11 năm 2008 :

Thực hiện tinh thần Thông tư số 437/HĐTS ngày 14/10/2008, tại Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực, Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội phối hợp với Ban Tôn giáo Chính Phủ (Vụ Phật giáo) đã tổ chức Hội nghị Hành chánh Giáo hội cho lãnh đạo Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc. Đến chứng minh, tham dự có: HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT. Thích Thanh Nhiễu  - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; TT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTXH Trung ương; TT. Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 1 TWGH, chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng Ban Trị sự 22 Tỉnh, Thành hội Phật giáo khu vực phía Bắc; đại diện chính quyền có ông: Nguyễn Thế Doanh - Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ; ông Nguyễn Văn Quang - Vụ Tôn giáo Dân tộc – Ban Dân vận Trung ương; Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Dân tộc - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ngày 16 tháng 11 năm 2008:

a. Nhân Lễ húy kỵ Tổ sư Nguyên Thiều ngày 19/10/âl, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Đồng Nai, Môn phong Pháp phái cử hành Lễ húy kỵ Tổ sư và đặt đá trùng tu Tổ đình Quốc Ân Kim Cang ấp Bình Lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngôi chùa thứ 3 nơi lưu dấu hành đạo của Tổ sư (Chùa Thập Tháp Di Đà – Bình Định, chùa Hà Trung – Quốc Ân Tp. Huế và Chùa Quốc Ân Kim Cang – Đồng Nai). Về chứng minh, tham dự Lễ có: HT. Thích Diệu Tâm – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, HT. Thích Minh Chánh – Thành viên HĐCM, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Huệ Hiền – UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS; ĐĐ. Thích Huệ Khai – UV. HĐTS; NT. Thích nữ Huệ Hương – UV. HĐTS, Phó Ban Trị sự đặc trách Ni giới tỉnh Đồng Nai; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Đồng Nai, Ban Đại diện Phật giáo Tp. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và các huyện, thị, chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn Tỉnh, cùng sự tham dự của đại diện chính quyền Tỉnh và địa phương.

b. Tại chùa Cổ Lễ - Nam Định, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Nam Định, Môn đồ Pháp quyến cử hành Lễ húy kỵ cố Hòa thượng Thích Thuận Đức – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Nam Định, Viện chủ chùa Cổ Lễ, huyện Nam Trực.

Ngày 17 tháng 11 năm 2008:

a. Tại Trụ sở Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chủ trì phiên họp đối với các Trưởng Tiểu ban, thành viên Ban tổ chức để rà soát lại toàn bộ chương trình, kế hoạch phục vụ Đại lễ tưởng niệm và hội thảo khoa học tại Tỉnh Quảng Ninh.

b. Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, Tp. Hồ Chí minh, Ban Quản trị và chư Tăng Ni, Phật tử Môn phong đã long trọng cử hành Lễ húy kỵ Cố Hòa thượng Thích Tâm Giác – Khai kiến Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tp. Hồ Chí Minh. Đến niêm hương tưởng niệm có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Nhật Quang – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, UV. Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao – Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh; các Ban ngành, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Ban Đại diện Phật giáo Quận 3 và Chư Tăng Ni Trụ trì các Tự viện.

Ngày 18 tháng 11 năm 2008:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (24/12/2007), Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (22/8/2008) và Quyết định số 400/QĐ/HĐTS ngày 17/9/2008, Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt và Hội nghị Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Đến chứng minh, tham dự có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiện Tài; ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 1 TWGH – Hà Nội, Phó ban Kinh tế Tài chính Trung ương; các thành viên Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương và các Tỉnh, Thành. HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương đã phát biểu khai mạc; HT. Thích Thiện Pháp đọc Quyết định chuẩn y nhân sự Ban KTTC Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), HT. Thích Thiện Nhơn trao Quyết định; HT. Thích Đức Nghệp ban đạo từ, TT. Thích Tấn Đạt phát biểu cảm tạ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã có lẵng hoa chúc mừng Lễ ra mắt nhân sự và Hội nghị Ban Kinh tế Tài chánh lần thứ nhất nhiệm kỳ VI thành công tốt đẹp.        

Ngày 19 tháng 11 năm 2008:

Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đã diễn ra phiên họp liên tịch để tìm phương pháp giải quyết vấn đề bất ổn tại Tu viện Bát Nhã, xã Dambrri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đến tham dự phiên họp, về phía Giáo hội có: HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Từ Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH; về phía Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Lâm Đồng có: HT. Thích Pháp Chiếu – UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo; HT. Thích Toàn Đức – UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo; TT. Thích Đức Nghi – Trụ trì Tu viện Bát Nhã; về phía chính quyền có: Ông Lê Minh Quang – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Lâm Đồng tham dự.

Ngày 20 tháng 11 năm 2008:

Nhân ngày truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt giảng viên, giảng sư và hội thao thể thao, hội diễn văn nghệ đối với Tăng Ni sinh toàn Học viện. Tham dự có Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, giáo sư thành viên Hội đồng điều hành Học viện.

Ngày 21 tháng 11 năm 2008 :

a. Theo đề nghị của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bình Dương, được sự chấp thuận của Sở Nội vụ tại công ván số 140/NV ngày 11/11/2008, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 498/QĐ/HĐTS chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) với các chức danh : 1./ NS. Thích nữ Tập Liên – thôi giữ chức vụ Ủy viên Thủ quỹ, đảm nhiệm chức vụ Phó Ban Trị sự; 2./ SC. Thích nữ Từ Thảo - Ủy viên Ban Trị sự, đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Tỉnh hội; 3./ SC. Thích nữ Liên Diệu - UV. Ban Trị sự đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự.

b. Tỉnh hội Phật giáo Hải Dương long trọng tổ chức lễ cung nghênh xá lợi nhập bảo tháp cho Cố Ni trưởng Thích Đàm Mấn – Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Tham dự lễ có chư vị lãnh đạo Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hải Dương và đại diện chính quyền, mặt trận địa phương.

Ngày 22 tháng 11 năm 2008:

Thực hiện chương trình hoằng pháp năm 2008, để có cơ sở thực hiện, Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội đã có thông bạch số 500/HP/HĐTS gửi các Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, Thành hội thuộc khu vực các miền Trung và Tây nguyên, V/v tổ chức Khóa Bồi dưỡng Hoằng pháp từ ngày 18 đến 21/12/2008 tại chùa Khải Đoan, Tp. Ban Mê Thuộc, tỉnh Đak Lak, dự kiến có 300 đại biểu tham dự. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2008:

Tại chùa Huệ Nghiêm, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Môn đồ Pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử đã long trọng cử hành Lễ húy kỵ cố HT. Thích Bửu Huệ - Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, Tổng Quản trị Tổ đình Ấn Quang, Viện chủ Chùa Huệ Nghiêm. Chư Tôn đức trong Giáo hội, Thành hội Phật giáo: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Tịnh Hạnh – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự THPG Tp. HCM; HT. Thích Nhật Quang – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Huệ Minh – UV. HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống – UV. Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, UV. Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương…; Ban Nghi lễ Trung ương; Chư Tôn đức Ban Trị sự các Tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp và các Quận, huyện tại Tp. Hồ Chí Minh đã đến niêm hương tưởng niệm.           

Ngày 25 tháng 11 năm 2008:

Theo chương trình phái đoàn Phật giáo Bhutan, do Đức Pháp vương Glayalang Drukya và Nhiếp Chính vương cùng các thành viên đã vào thăm Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình có: HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tâm – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Tịnh Hạnh – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự THPG Tp. HCM; HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực HĐTS, Phó Ban TTXH Trung ương, Phó Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Nhật Quang – UV. Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, UV. Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; ĐĐ. Thích Quang Thạnh – Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TWGH; ĐĐ. Thích Nhật Từ – Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế TWGH … Chư Tôn đức Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh. Đoàn sẽ có thời pháp thoại cho Tăng Ni và Phật tử tại Thành phố. Sau đó đoàn sẽ viếng thăm Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu, Chùa Hoằng pháp, Quan Âm Tu viện tại Tp. Hồ Chí Minh và một số điểm lân cận.           

Ngày 26 tháng 11 năm 2008:

Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 700 năm ngày Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, đã tổ chức Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông tại hội trường Khách sạn Thương Mại – thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa hội thảo có; HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tổ chức; HT. Thích Thanh Sam, HT Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ HĐCM;  HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS; Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước; Cụ Trần Đức Lương – Nguyên Chủ tịch Nước CHXHCNVN, Cụ Nguyễn Văn An – Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Cụ Nguyễn Khoa Điềm – Nguyên Ban Văn hóa – Thông tin Trung ương; Cụ Trương Quang Được – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, TS. Trần Đức Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo; ông Nguyễn Văn Đọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Quảng Ninh; ông Bùi Xuân Tiếu – Phó ban Tuyên giáo Trung ương cùng với sự tham dự của Bộ, Ngành Trung ương và địa phương. Có hơn 500 đại biểu tham dự Hội thảo, với 94 bài tham luận, có 16 bài phát biểu tham luận được trình bày tại Hội thảo.

Ngày 27 tháng 11 năm 2008:

Tại Quảng trường Lễ hội Núi Yên Tử, trong khoảng không gian phóng khóang, Lễ hội kỷ niệm 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và trọng thể. Đến tham dự lễ có: HT. Thích Tham Sam - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT. Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Thiện Bình – Phó Thư ký HĐCM; HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban GDTN Trung ương; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu; Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm; Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Thượng toạ Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương; Chư tôn đức Trưởng, Phó Ban ngành Trung ương Giáo hội, Trưởng, Phó Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước; Đại diện Tôn giáo bạn có các đoàn Phật giáo Nhật Bản, Thái Lan; Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước có: Cụ Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội; Trần Đức Lương – Nguyên Chủ tịch Nước; Cụ Nguyễn Văn An – Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch Nước; Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ; Cụ Huỳnh Đảm – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Thế Doanh – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Đức Đan – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh, Phó Ban Tổ chức cùng quý ông đại diện các Bộ Ngành Trung ương, Tỉnh Quảng Ninh đã đến tham dự.

Tại buổi lễ, HT. Thích Thanh Tứ đọc diễn văn khai mạc, HT. Thích Thiện Nhơn đọc Văn tưởng niệm của Trung ương Giáo hội; phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội; Cụ Huỳnh Đảm – Chủ tịch UBTW MTTQVN và ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch, TT. Thích Thanh Quyết – UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Quảng Ninh đọc lời cảm tạ của Ban tổ chức và sau cùng là Nghi lễ Tôn giáo.

Đại lễ Tưởng niệm 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành tựu rực rỡ với sự tham dự của hơn 40 nghìn Tăng Ni, Phật tử.      

 

 

 

Cập nhật ( 14/12/2008 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online