Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow CÁO PHÓ
CÁO PHÓ PDF In E-mail
Người viết: BTS-BL   
26/09/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG                                                                     

                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 9  năm 2017.

  

                                      CÁO PHÓ

- Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

- Phân ban Ni giới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Bạc Liêu,

- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU PHÁP

- Nguyên Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Viêt Nam tỉnh Bạc Liêu;

- Chứng minh Phân ban Ni giới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

- Trụ trì chùa Long Phước, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 21 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 02 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại chùa Long Phước, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

                             *Trụ thế : 102 năm            * Hạ lạp: 75 năm

- Lễ Nhập kim quan: vào lúc 18 giờ ngày 21/9/2017 (02/8 Đinh Dậu).

- Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Long Phước, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

- Lễ Viếng bắt đầu từ lúc 08 giờ ngày 22/9/2017 ( 03/8 Đinh Dậu).

- Lễ Truy điệu được cử hành vào lúc 08 giờ ngày 26/9/2017 (07/8 Đinh Dậu),

sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp tại chùa Long Phước, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

        Nay Cáo Phó

          TM. PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG GHPGVN

          PHÂN BAN NI GIỚI BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

          MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

          TRƯỞNG PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện

BAN TỔ CHỨC

LỄ TANG NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU PHÁP

CHỨNG MINH:

Hòa thượng Lý SaMouth, Hòa thượng Thích Hoằng Quang, Thượng tọa Thích Minh Lành

TRƯỞNG BAN:

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện

Phó trưởng Ban Thường trực: Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa.

Phó trưởng Ban: NS Thích Nữ Huệ Lạc, SC .TN Như Huệ, SC TN Nghiêm Thành.

Thư ký: SC. TN Chúc Thuận, SC. TN Diệu Trang, SC. TN Nghĩa Hòa, SC TN Chúc Như, SC. TN Huệ Ngân, SC. TN Lệ Trinh.

Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Như Huệ.

Tiếp tân: ĐĐ Thích Phước Chí, ĐĐ Thích Thanh Lập, NS. TN Diệu Thiền, NS. TN   Nghiêm Liên, SC. TN Nghĩa Tịnh, SC. TN Liên Hòa, Ban Hộ tự chùa Long Phước.

Nghi lễ: Đại đức Thích Phước Thuận, Ni chúng chùa Giác Hoa.

Xướng ngôn: ĐĐ Thích Thiện Năng, SC. TN Diệu Thuận, SC. TN Huệ Ngân.

Tiếp lễ: SC. TN Phước Bảo, SC. TN Liên Đạm, Ni chúng chùa Giác Hoa.

Cung nghinh: Ni chúng chùa Giác Hoa.

Hiếu đồ: Ni chúng chùa Giác Hoa.

Hầu Kim quan: Ni chúng chùa Giác Hoa.

Trần thiết: SC Thích nữ Diệu Thuận, NC. Thích Nữ Thuần Diệu.

Hương đăng & Chung cổ: Ni chúng chùa Giác Hoa, SC Thích Nữ Huệ Hiển.

Thị giả: Ni chúng chùa Giác Hoa, SC. TN Thoại Dung, SC. TN Ngọc Liên.

Hành đường: Ni chúng chùa Giác Hoa.

Trai soạn: SC. TN Nghĩa Thoại, SC. TN Diệu Huệ, Phật tử chùa Long Phước.

Trà nước: Phật tử Hộ Phòng.

Thông sự: SC. TN Trí Kiên, SC. TN Huệ Phương.

Phim ảnh: CS Thiện Thông.

Vận thủy: Phật tử chùa Long Phước.

Vệ sinh: Phật tử chùa Long Phước.

Âm thanh ánh sáng: Phật tử chùa Long Phước 

 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online