Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow Lời tưởng niệm giác linh HT Thích Huệ Hà (HT Thích Thiện Nhơn)
Lời tưởng niệm giác linh HT Thích Huệ Hà (HT Thích Thiện Nhơn) PDF In E-mail
07/05/2009

LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG HUỆ HÀ

* Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

PCT & TTK Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Hoà thượng nhập Bảo tháp, nơi an nghĩ ngàn thu của trần thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng trị sự GHPGVN, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu, Cà Mau và Tăng Ni, Phật tử có đôi lời tưởng niệm:

Kính bạch giác linh Hoà thượng,

Trong pháp giới duyên sinh vô tận, bậc chân nhân ngũ uẩn xuất trần, mượn tứ đại làm thân giả hợp, giữa hồng trần chẳng nhiễm hồng trần, đất Thạnh Trị một đời thọ mạng, xứ Bạc Liêu nuôi lớn thiện căn. Hoà thượng vốn có sẵn duyên lành, phát chí xuất trần từ thuở nhỏ. Chùa Long Phước gieo nhân giải thoát, năm 08 tuổi chốn cửa không lánh tục cầu chơn, nêu cao chí cả, Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang, đạo vàng từ đây tỏ rạng.

Buổi đầu xuất gia học đạo, Hoà thượng đã nỗ lực thường hằng tinh tấn, chuyên cần công phu công quả, vun bồi cội đức, phước huệ trang nghiêm. Rồi đến độ duyên lành hội đủ, theo luật Phật định kỳ, Hoà thượng đã đăng đàn thọ  giới Sa di rồi Tỳ kheo giới, được Hoà thượng Bổn sư ban cho pháp huý Lệ Hồng, đạo hiệu Huệ Hà, thuộc dòng Lâm tế đời thứ 42. Kể từ đây, Hoà thượng  chính thức dự vào hàng cập đệ, ngôi Tam Bảo tam tôn kế vị, xứng danh bậc xứ giả Như Lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh, trau dồi trí đức, phước huệ trang nghiêm.

Bằng thuận duyên đầy đủ, Hoà thượng đã tham học tại Phật học Viện Phước Hoà – Trà Vinh, Phật học đường Nam Việt, Phật học Viện Huệ Nghiêm – Sài Gòn … Sau bao năm nghiên tầm giáo điển, tinh sâu nghĩa lý, thấu lẽ huyền vi, trí tuệ khai thông, suối nghĩa dạt dào, diệu dụng vô phương, đèn lòng sáng tỏ, tuỳ thuận chân như, tâm từ toả ngát, Hoà thượng đã thắp sáng đèn Thiền Lâm tế Chánh tông, tục Phật hụệ đăng, nối dõi dòng Thánh.

Quả thật:

Hương thiền gió lộng toả ngàn phương

Trăng sáng năm xưa ngập dặm đường

Hương lòng quyện toả từ độ ấy

Mãi Mãi ngàn sau vẫn ngát hương”.

Với hạnh nguyện đại thừa, Hoà thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí hi sinh phụng sự cõi trần. Đạo đời hoà quyện, một thể viên dung, Hoà thượng đã tuỳ duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Quả thật: “lưng mang bức tượng Di Đà. Chữ Trung chữ Hiếu việc nhà vẹn phân. Dù cho đi trọn đường trần. Đạo tâm đâu dễ một lần phôi pha”.

Trong tinh thần hoà hợp đoàn kết, Hoà thượng đã thể hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, đã tiếp nối dòng sinh mệnh năm 2002 lịch sử của Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Minh Hải, Phật giáo tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Qua đó, Hoà thượng được Đại hội Phật giáo Tỉnh nhà suy cử làm phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Minh Hải cho đến khi phân chia địa giới hành chánh, tỉnh Minh Hải được chia thành tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, Hoà thượng  lại được Tăng Ni , Phật tử tín nhiệm cung thỉnh vào ngôi vị chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Cà Mau và trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu. Ngoài ra, Hoà thượng còn được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002), suy cử vào Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  cho đến ngày viên tịch.

Trên cương vị lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà, bằng tinh thần phụng sự đạo pháp, hơn 40 năm làm bậc long tượng Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hoà thượng là hiện thân giới luật, bậc sứ giả của Như Lai, Hoà thượng đã nỗ lực hoằng dương chánh pháp, kế thừa đạo mạch. Vì thế, Hoà thượng đã cùng chư tôn đức mở trường Phật học, đào tạo Tăng Ni tài đức cho giáo hội… qua đó, từng lớp Tăng Ni được đào tạo và trở thành pháp khí đại thừa, truyền trì mạng mạch Phật pháp, phục vụ giáo hội và xã hội.

Bằng giới đức trang  nghiêm, thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo thâm nghiêm, Hoà thượng đã khai mở Đại giới đàn, đạo tràng tu tập, khai tâm mở trí, khuyến hoá Tăng Ni, Phật tử tiến tu giải thoát, lợi lạc hữu tình, tốt đạo đẹp đời, đã tích cực đóng góp cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu ngày càng phát triển bền vững trên mọi phương diện, nhất là trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu ngày càng phát triển, vững mạnh trong lòng dân tộc.

Trong tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, bằng hạnh nguyện vô ngã vị tha, Hoà thượng đã nỗ lực tham gia công tác từ thiện xã hội một cách không mệt mỏi, nơi đâu có khó khăn, nơi đó có hiện thân của Hoà thượng, góp phần phụng sự nhân sinh, phát xã hội phồn vinh văn minh hạnh phúc, xây dựng và trang nghiêm tịnh độ tại thế gian.

Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm tịnh độ tại thế gian, với trách nhiệm của vị trụ trì, Hoà thượng đã kiến tạo nhiều ngôi Tam bảo. Đặc biệt, độ với ngôi tổ đình Long Phước, sau 40 năm làm trụ trì, Hoà thượng đã nỗ lực tôn tạo, trùng tu để cơ sở của Giáo hội tại địa phương được trang nghiêm tú lệ, góp phần trong việc giữ gìn bản sắc Văn hoá Việt Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáp Bạc liêu nói riêng.

Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sinh và xã hội, Hoà thượng còn tiếp tục trụ thế lâu hơn nữa, để làm Thiền đăng định hướng và làm bóng cây đại thọ, che mát cho Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội phật giáo Cà Mau, Bạc Liêu nào ngờ đâu, một phút vô thường âm dương cách biệt, Hoà thượng đã thuận lí vô thường, thu thần thị tịch để lại bao niềm kính tiếc vô biên.

Dẫu biết rằng, bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tuỳ duyên làm Phật sự như không hoa, độ chúng sinh như huyễn hoá, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn, nương thuyền từ độ kẻ trong mê, hạnh ngyện của Hoà thượng là bất tuyệt, như cánh nhạn giữa trời không, như bóng trăng in đáy nước. Song, sự ra đi vĩnh viễn của Hoà thượng chúng tôi không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi, luyến tiếc. Quả thật, “ngoảnh nhìn cuộc thế như giấc mộng, sanh tử niết bàn vẫn như xưa. Người đi kẻ ở bao người nhớ, công hạnh muôn đời mãi khắc ghi”.

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, chúng tôi xin thay mặt hội đồng trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau đốt nén hương lòng kính dâng lên cúng dường giác linh Hoà thượng, để gọi là thể hiện mối thâm giao, tình pháp lữ đời đời trong chánh pháp. Ngưỡng nguyện giác linh Hoà thượng hãy gia hộ chúng tôi đầy đủ nghị lực, đầy đủ sức gia trì, hoà hợp đoàn kết một lòng, để tiếp tục xây dựng và phát triển trang nghiêm vững mạnh ngôi nhà Giáo hội Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu, Cà Mau ngày càng trang nghiêm trong lòng dân tộc.

Thôi, nơi bảo tháp trang nghiêm, tại tổ đình Long Phước, nhục thân Hoà thượng hãy nghìn thu an nghĩ. Nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Giác linh Hoà thượng hãy ngao du tự tại, với pháp thân lồng lộng tựa hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới chân như.

Xin bái biệt Hoà thượng!

Nam Mô Từ lâm tế Chánh tông tứ thập nhị thế, thượng Huệ hạ Hà, pháp huý Lệ Hồng, Nguyễn công Hoà thượng giác linh thuỳ từ chứng giám. 

 

Cập nhật ( 07/05/2009 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online