Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow CẢM HOÀI PHÁP HỮU ĐẠO SƯ (Thích Chánh Đức)
CẢM HOÀI PHÁP HỮU ĐẠO SƯ (Thích Chánh Đức) PDF In E-mail
Người viết: Administrator   
09/05/2009

CẢM HOÀI PHÁP HỮU ĐẠO SƯ

* Tỳ kheo Thích Chánh Đức

Kính lạy! Giác linh Đạo sư Tân viên tịch Hòa thượng thượng Huệ  hạ Hà. Thùy từ nhã giám.

Chúng con tằng nghe rằng:

Ta bà thế giới

Nơi gửi thân sinh tử trăm năm

Cực lạc quê hương

Chốn an mạng Niết bàn muôn thuở!

Bởi vậy:

Hiện tàng vô ngại, đi ở khó lường.

Hôm nay!

Cung kính đối trước linh tòa

 

Chí thành nhiên hương ngủ phận

Để tỏ lòng báo đức

Đối với pháp hữu Đạo sư

Ngưỡng mong linh giác Hòa thượng

Phủ tứ oai quang chứng giám.

Cung duy: Tân viên Tịch Long Phước đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế Gia phổ đời thứ 42. pháp húy Lệ Hồng, thượng Huệ hạ Hà Hòa thượng giác linh.

          Pháp thể cao chơn, đạo tâm thanh tịnh.

Xiển minh tiền liệt, tiếp dẫn hậu côn

Mấy mươi năm:

Đạo nghiệp công dày, gian khổ không lường xây dựng cơ đồ giáo hội.

Trong giây phút:

Huyễn thân nghiệp tạ, mất còn nào ngại

Chu toàn sứ mạng Như Lai.

Nhớ giác linh xưa:

Tánh đời thanh nhã, nhàn hạ tùy duyên

Nết đạo cao siêu, tiêu dao tự tại.

Có thừa trí tuệ khai minh; ứng cơ tiếp vật, vốn sẳn có quyền nghi kế thuật, xử thế đãi nhân.

Với thầy:

Thầy cũng nễ vì, đương nhơn bất nhượng

Cùng bạn:

Bàn càng quý hậu, kiến nghĩa năng vi

Chí Xuất trần:

Chẳng vì cầu Thanh văn, Duyên giác!

Lòng thiết tha vào ngã Trúc Lâm.

Nguyện nhập thế:

Không vướng bận khanh tướng công hầu

Nguyện mở mang trường Phật học Cõi trời Nam

Tăng, Ni bảo ban, hoằng hóa đạo huy hoàng

Tín đồ bạn lữ, gội nhuần ân tế độ.

Nhớ lúc:

Giáo hội bao phen nghiêng ngã

Hai tay đỡ lấy cơ đồ

Tự thân mấy độ gian nan

Một thác bảo tồn lý tưởng!

Từ đó!

Căn xưa nhớ lại, noi dấu tu hành

Bước vào đời chẳng nảy khó khăn

Suốt một đời vui câu khế đạo.

Ôi…! Đạo sư là…!

Biển thệ nguyện bao la rộng lớn

Trời chân tâm sáng tỏ làu làu

Sửa sang Chùa tháp trước sau

Lợi vật tùy thời cứu trợ

Chúng sinh cần! thì đến, Chẳng nề gian khó

Đạo pháp cần! thì đi, không nề mệt nhọc.

Vạn dặm sơn hà quan ải.

Đông tây bao thưở đến đi

Hơn mười mấy Tỉnh Thành cùng kết bạn!

Giới, định, Tuệ một khi vẹn đủ.

Ôi! Thầy là trăng giới.

Thầy là ngọc Ma ni.

Thầy là mặt trời sáng

Thầy là ngọn đèn tâm.

Nhưng than ôi!

Thuyền đại nguyện trở về neo bến giác

Xe tam thừa dục thúc buổi đăng trình

Long Phước buồn Quán Âm vì đôi ngã

Bạc Liêu nay đã mất tình tri ngộ

Đôi cành hoa giác, một bức ai văn

Mong giác linh cỏi tịnh cao đăng

Phò đệ tử công thành quả toại.

Ô hô!

Sanh bất hư sanh, tử vô lãng tử

Đàm hoa lạc khứ, hương khí hữu dư

Khả tích hề!

Thiên cổ tằng huề, bất tằng từ khứ

Tam sanh tương kiến, du ức mộng quy.

Nhớ khi nào:

Khách viên đảnh, bạn phương bào, ai xuôi hội ngộ?

Người phù bôi, kẻ chấn tích, trời khiến tao phùng!

Nhưng rồi, vật đổi sao dời.

Chạnh lòng Giáo hội thiếu người cương kỷ

Xót nỗi: hoa trôi nước chảy

Tín đồ vắng bóng đạo sư

Hỡi Thầy!

Duyên hóa độ đeo mang thưở nọ, thần gỡ sao đành?

Gánh từ bi gởi gấm ngày nào, Thầy sao nở.

Từ đây!

Mơ màng hồn mộng năm canh, Linh tòa tịch mịch.

Vắng vẽ hình dung muôn thưở, thiền thất cô liêu.

Hòa thượng, đáng yêu đáng kính lắm vậy.

Chúng con phải nghĩ phải làm gì đây?

Từ nay:

Đất nước Như Lai tiêu dao muôn thưở

Vào nhà từ phụ an nghỉ  ngàn thu

Xin Hòa thượng gia hộ chúng con

Giữ gìn Tổ Ấn, xây dựng Tông phong

Đạo nghiệp vuông tròn, tín tâm kiên cố

Và cõi vô sanh xin hẹn gặp nơi này!

Giờ này!

Linh tiền cung thiết, thiền duyệt nghi diên

Đầy vơi trà điện ba tầng

Phưởng phất hương xông một nén

Đôi lời cầu nguyện, tất dạ chí thành

Thống thiết đạo tình, giác linh cảm cách.

Đài tiền bái bạch, duy nguyện giám chi

Cung duy:

Việt Nam Phật giáo Giáo hội.

Trị sự Hội đồngỦy viên.

Tân viên Tịch Long Phước đường thượng,

Nối dòng pháp Lâm Tế Gia phổ, đời thứ 42. Pháp Húy Lệ Hồng, thượng Huệ hạ Hà, Nguyễn công Hòa thượng Giác linh, thùy từ chứng giám.

Phục nguyện:

Nghiệp xã nhân gian,

Giãi bộ ba ngàn trần sa thế giới.

Thần về Phật quốc.

Ưu du tám vạn kim ngọc lầu đài

Quán Âm Phật Đài qua lại

Long Phước đất tổ đi về

Phò trì Giáo hội, bảo vệ đàn na

Tái nhập ta bà, chúng sanh độ tận.

Hòa nam Cẩn bạch

Trưởng ban Văn hóa Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu.

                                                                            

 

 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online