Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bạn đang xem:Home arrow Hoạt Động Phật Sự arrow Lời tưởng niệm (Thường trực Tỉnh hội PGBL)
Lời tưởng niệm (Thường trực Tỉnh hội PGBL) PDF In E-mail
Người viết: ThanhHung   
22/06/2009

LỜI TƯỞNG NIỆM

* Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

   Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm TW GHPGVN

   Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni

   Kính thưa quý vị Tôn khách,

   Kính thưa tòan thể Phật tử các giới.

Kính giác linh Hòa thượng thượng Huệ hạ Hà

Hôm nay Ban Trị sự Tỉnh hội và Tăng Ni Phật tử tỉnh Bạc Liêu vô cùng thương tiếc, kính tiếc hòa thượng  ủy viên HĐTSGHPG VN  Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Bạc Liêu về xứ Phật. Nhớ Giác linh xưa, từ nơi chơn tánh hiện thân Đại sĩ, Vô gia phong thọ mạng một đời, xứ Bạc Liêu trăm năm trác tích, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước Bạc Liêu thao thao dòng tiểu sử, chùa Long Phước gió quyện mây lành, làng Thạnh Trị  sáng ngời Tâm Phật. Từ nhỏ, Hòa thượng đã xuất gia. quyết chí tu hành, đến Long Phước kế thừa Tổ ấn, thượng hoằng Phật đạo hạ hóa chúng sanh

,

Trên bước đường trở về bản thể, tỏ lý chơn như, giới thể châu viên, Tam Tôn kế vị. Trí Đức trang nghiêm như nhật nguyệt, tâm tư vòi vọi tợ hư không, địa linh nhân kiệt muôn đời nêu chí cả. Cố Hòa thượng đã thắp sáng đèn Thiền Lâm Tế, tục Phật huệ đăng, nói dõi dòng thánh. Chùa Long Phước , Hòa thượng đã nghiên tầm nghĩa lý, đêm ngày nấu sử soi kinh, thấu lẽ huyền vi, đạo tâm trác thế; trí tuệ khai thông, tâm hoa khai phát, suối nghĩa rạt rào. Vào ngày 20 / 11/2004 thầy đã viết trong lúc nhập thất  

Biên địa ngày nay đã mỡ mang

Tình thầy nghĩa đệ vẫn nghèo nàn,

Đến ngày tế lễ dày người bái

PHậT ở trên bàn cũng lỗ lan,

Trách nhiệm tăng ni giữ giới kinh

Tiến tu tam lậu đạo viên thành,

Phò trì mạc pháp đền ơn phật ,

       Mới xứng vào hàng thanh tịnh tăng  

Bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức, hơn 50 năm đóng vai long tượng trong  Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng đã nổ lực hoằng dương Chánh Pháp, mở Phật học đường, các trường Phật học, trung học , cao đẳng để đào tạo Tăng tài, kế thừa Đạo mạch, làm cho Tổ ấn trùng quang, Đạo vàng xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời. Quả thật, giữ gìn Tổ ấn tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian.

Từ cương vị trưởng ban TSPG Tỉnh hội Phật Giáo Bạc Liêu vào những năm 2000; Hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đại hùng đại lực, đại từ bi, hộ quốc an dân, đẹp đời tốt đạo, giống trống lôi âm vang rền tiếng Pháp, nêu cao gương uy mãnh giữa rừng tà. Hòa thượng đã vận dụng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực. Với đức tính vị tha vô, nhiếp hóa mọi người, Hòa thượng đã làm cho những Tăng, Ni, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp,tiến bước trên đường giải thoát.

Với tinh thần Giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo viên dung, Hòa thượng đã hiện thân của giới luật, là thọ mạng của Phật pháp, là người khai thông giới thân huệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng, Ni, Phật tử. Hòa thượng đã đăng đàn thí giới , khóa hạ xứ Bạc Liêu . Qua đó, từng lớp, từng đàn giới tử, giới thể châu viên trang nghiêm dòng diệu thể, trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật pháp, trưởng tử của Như Lai, lợi lạc hữu tình, vẹn tròn nhân Phật, tốt đạo đẹp đời. Quả thật, lời Thầy ý Tổ còn đây, Long Phước  suối ngọc dựng xây đạo tràng. Quan âm Phật đài tạo cảnh trang nghiêm cho khách thập phương chiêm bái

Thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, là những người thừa hưởng sự nghiệp Phật giáo, là thừa hưởng gia tài quý báu của Hòa thượng đã đóng góp một phần công đức rất lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Phật giáo Việt Nam, trong tinh thần Hòa hợp dân tộc, xây dựng Hòa bình.

Bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tư tại tùy duyên làm Phật sự , độ chúng sanh như huyễn hóa, vô tâm hành sự, như Hòa thượng đã từng huấn thị: “Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người mê muội; tử sanh nào có, nương thuyền từ vớt kẻ trầm luân”. Hạnh nguyện Hòa thượng thật tuyệt vời và vô tướng, vô tâm như người xưa đã nói: “Nước chảy theo khe nào cố ý, khói tỏa bay cao vẫn vô tâm”.

    Nay Hòa thượng đã thuận lý vô thường, trở về với chân như pháp giới, để lại một sự trống vắng vô cùng cho Giáo hội, một sự mất mát to lớn này, chúng con và Tăng, Ni Phật tử Bạc Liêu không sao tìm lại được trong kiếp người hữu hạn. Than ôi, “ Người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương, ra vào lòng dạ vấn vương, Bạc Liêu Long Phước sương sa phủ mờ”. Song công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của Tăng, Ni, Phật tử Bạc Liêu. Nhất là đèn Thiền còn tỏa sáng, đuốc Tuệ tiếp tục rạng soi, Chư tôn Giáo phẩm và toàn thể Tăng, Ni trong Ban Trị Sự Phật Giáo Bạc Liêu mãi mãi nguyện đoàn kết một lòng tronh tình Linh sơn cốt nhục, nghĩa Thiên thai trong sáng đời đời. Tất cả chúng con những người bạn đồng hành đồng sự còn lại, nguyện kề vai sát cánh bên nhau, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, duy trì và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Bạc Liêu ngày càng trang nghiêm, vững mạnh huy hoàng, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “ Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” mà Hòa thượng còn bỏ dở, để gọi là thể hiện mối tâm giao tình pháp lữ muôn đời trong Chánh pháp.

Giờ đây, trong thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt, nơi đất Tổ xứ Bạc Liêu, trong Bảo tháp trang nghiêm, thân tứ đại Hòa thượng hãy miên viễn nằm đấy cho ngàn thu vang bóng, cho ngàn đời in mãi bóng chân nhân, Với pháp thân lồng lộng hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới chân như. “Chiêm ngưỡng hạnh tiền đức, lòng vời vợi thương đạo thương đời, ngày tháng hồng ân báo đáp. Quán soi tâm hữu tình, trí miên man cứu nạn cứu khổ, sớm chiều đại nguyện lo toan”.

Hình ảnh của hòa thượng đã gợi chúng con nhớ về hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên một lo cho tăng đoàn một lo báo hiếu mẹ già . Hỡi ôi!

Gương xưa còn đó, rướm gót chân đi, đảnh lễ vầng dương cầu diệu pháp.

Nếp cũ còn đây, giữ lòng tu lại, sách cần hội chúng phát bồ-đề.

Sinh tiền hòa thượng  luôn luôn tỏ nét tự tại mà khiêm cung, trí thức mà giản dị, quả là:

Tự tại hòa khiêm cung, khắp miền quê hương in bóng ngọc góp phần hưng chánh pháp,

          Đa văn mà giảng dị, toàn viện học chúng tạc lời vàng hội ý chấn thiền phong.

    49 ngày qua chúng con chỉ còn lại sự ngậm ngùi, nuối tiếc chúng con chỉ biết nói lên lời cảm niệm.

Vẫn biết: Hữu vi là vô thường, có sinh thì có diệt, có hợp thì có ly, cuộc sống bể dâu như mộng, như huyễn, tựa bào ảnh tợ ngưng sương, phải tinh tiến mà viễn ly.

Nhưng làm sao chúng con nén được niềm thương cảm!

Chúng con rất xúc động, nhiều trước bao Phật sự hòa thượng đã làm thành tựu. hòa thượng  ra đi đã yên phần tròn hạnh nguyện. Còn chúng con những người còn ở lại, sẽ tiếp tục nhẫn nại trước những khó khăn lớn nhỏ trong sự nghiệp hoằng hóa độ sinh. Quyết sẽ nói tiếp lớp cao đẳng và trường Trung cấp Phật học, sẽ bảo trì, phát triển nhà trẻ mồ côi, mong Chơn linh hòa thượng chứng giám .

Kính bạch hòa thượng , như một lời dạy trong Trung Luận nói:

          Không sinh cũng không diệt

          Không thường cũng không đoạn

          Không một cũng không khác

          Không đến cũng không đi

          Ngài dạy ấy nhân duyên

          Khéo dập tắt hý luận

          Con nay đảnh lễ Ngài

          Bậc Đạo sư đệ nhất”.

Nay hòa thượng  cứ thanh thản ra đi theo đường hạnh nguyện. Con đường của Tăng ni Phật tử Bạc Liêu mãi mãi vẫn là:

Đèn thiền Lâm Tế còn soi bóng

Nguồn nước Bạc Liêu vẫn xuôi dòng

Pháp thân chiếu diệu còn lồng lộng

Thiền Tôn chốn Tổ ấm gia phong

Giáo hội kính ghi gương đức hạnh

Long Phước còn mãi bóng chân nhân.

 

                         Nam mô chứng minh sư bồ tát ,tát đại chứng minh

Cập nhật ( 24/06/2009 )
 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm bài viết

Click here !
Click here !
Click here !

Liên lạc online