Kho báu vật 'cây nhà trời' trăm tuổi trên núi Ngọc Linh
Người viết: Vũ Trung - Hoàng Thọ   
11/05/2017