CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
14/08/2017

CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

*Cư sĩ Tắc Hành

Lúc 8 giờ 30, ngày 11 tháng 8 năm 2017. Tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu (chùa Long Phước, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra phiên họp của Ban Trị sự. Phiên họp này do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban chỉ đạo Đại hội Trung ương GHPGVN tổ chức để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ V (2017 – 2022). Ban Chỉ đạo Trung ương GHPGVN đã triệu tập và chủ trì phiên họp.


Đến dự phiên họp có các vị tôn túc của Hội đồng Trị sự GHPGVN: Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Chánh Văn phòng II; Hòa thượng Thích Huệ Trí – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Pháp chế; Hòa thượng Thích Huệ Thông – UVTT HĐTS GHPGVN. Về phía Ban Trị sự PGVN tỉnh Bạc Liêu có: hai Hòa thượng Chứng minh BTS: Hòa thượng Lý Sa Mouth – Ủy viên HĐTS và Hòa thượng Thích Hoằng Quang; Thượng tọa Thích Minh Lành – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; các vị Phó ban: Thượng tọa Tăng Sa Vông – UV.HĐTS; Thượng tọa Thích Quảng Thới; Thượng tọa Thích Giác Tạng, Ni sư Thích Nữ Điệu Nghĩa và các Ủy viên Ban Trị sự.

Về phía Chánh quyền tỉnh Bạc Liêu có các vị: Ông Dương Thành Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Quảng Trọng Ninh – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Vũ Thường – Trưởng ban Tôn giáo UBND tình; bà Nguyễn Thị Hảo đại diện Công an tỉnh Bạc Liêu. Đến dự phiên họp còn có cán bộ các ban ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu và phường sở tại. Tổng số đại biểu khoảng 80 người.

Sau phần nghi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thống triển khai nội dung phiên họp “chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ V (2017 – 2022)”. Có nhiều ý kiến phát biểu, tuy ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất tổ chức đại hội góp ý cho việc chuẩn bị tổ chức đại hội thành công.

Để giải quyết các vụ việc đã xãy ra trong thời gian qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Quyết định điều phối Hòa thượng Thích Huệ Trí – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Pháp chế phụ trách Chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội PGVN tỉnh Bạc Liêu kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hòa thượng Thích Huệ Trí đã đãnh lễ Chư Tôn đức Đoàn Chủ tọa và phát biểu hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐTS GHPGVN đã giao.


Ông Dương Thành Trung thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh phát biểu: Trước nhất là cám ơn Thường trực HĐTS GHPGVN đã quan tâm và góp phần với Nhà nước trong công tác tôn giáo của tỉnh Bạc Liêu. Ông cũng đánh giá Thượng tọa Thích Minh Lành đã hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017. Về phần Hòa Thượng Thích Huệ Trí, ông cũng phát biểu rất vui mừng đón nhận một vị tôn túc đã được HĐTS GHPGVN cử về tỉnh Bạc Liêu để làm công tác Phật sự. Ông còn hứa sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và tạo mọi điều kiện có thể để Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu được thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN thay mặt HĐTS cám ơn sự giúp đỡ tận tình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ cùng các ban ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu. Trong đạo từ, Ngài đã nhấn mạnh Tăng Ni, Phật tử phải thực hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, đồng thời nhắc nhở mọi người nên sống đúng và làm đúng theo luật pháp. Ngài cũng nhắc nhở các thành viên Ban Trị sự luôn hướng vế Tam bảo và tập trung làm việc để Đại hội thành công.

Phiên họp đã kết thúc lúc 11 giờ 30 trong niềm hòa ái vui vẻ.

Cập nhật ( 14/08/2017 )