Thông Báo Chieu Sinh
Người viết: Thượng tọa TS Thích Phước Chí   
15/06/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẠC LIÊU                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN GIÁO DỤC TĂNG NI

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC                     

Số: 01/TB-TCPH                                       Bạc Liêu, ngày 7 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc Chiêu sinh khoá V Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu (2018-2021)

Kính gởi:    

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành bạn.

- Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị, Thành hội trong tỉnh.

                             - Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện và toàn thể Tăng Ni sinh.

-Căn cứ vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ V (2017 – 2022) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

-Căn cứ vào chương trình hoạt động năm 2018 của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu.

-Được sự cho phép của Hội đồng trị sự GHPGVN tại công văn số 659/CV.HĐTS, ngày 15 tháng 12 năm 2017.

-Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo chính phủ tại công văn số 389/TGCP-PG ngày 02 tháng 5 năm 2018.

Nay Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu thông báo chiêu sinh đối với tất cả Tăng Ni thuộc GHPGVN có nhu cầu theo học lớp Cao đẳng Phật học, lớp Trung cấp Phật học khóa V và lớp Luật ni khóa II như sau:

- Lớp Cao đẳng 2 năm: 2018 2020.  Đối với lớp Cao đẳng Phật học khóa này, sau khi có chủ trương đồng thuận của TW Giáo hội, Trường sẽ tổ chức đào tạo liên thông với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lớp Trung cấp 3 năm: 2018 – 2021

Địa điểm học và nội trú cho Chư Tăng tại Quán Âm Phật Đài, Khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Địa điểm học và nội trú cho Chư Ni tại chùa Giác Hoa, Ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Lớp Luật Ni 3 năm: 2018 – 2021. Địa điểm học và nội trú tại chùa Bạch Liên, đường Ngô Quang Nhã, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

I. Điều kiện đăng ký dự học:

- Là Tăng ni thuộc GHPGVN, có tuổi đời từ 17 đến 45, có phẩm hạnh, sức khỏe tốt, đã thọ giới sa di, sa di ni, có trình độ Trung học cơ sở trở lên.

- Nếu muốn dự học lớp Cao đẳng, Tăng ni sinh phải tốt nghiệp Trung cấp Phật học.

- Được BTS GHPGVN các huyện, thị, thành hội giới thiệu (Nếu là Tăng Ni sinh trong tỉnh Bạc Liêu).

- Được BTS GHPGVN các tỉnh, thành bạn giới thiệu (Nếu là Tăng Ni sinh ngoài tỉnh).

II. Hồ sơ nhập học:

-        (01) đơn xin nhập học (Có Ý kiến Bổn sư hay Y Chỉ sư).

-        (01) bản nhận xét hoặc giấy giới thiệu của BTS Tỉnh, Thành hội bạn (Nếu là Tăng Ni ngoài tỉnh). Giấy giới thiệu của BTS GHPGVN huyện, thị, thành hội (Nếu là Tăng Ni trong tỉnh)

-        (01) bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học (Có thị thực) đối với Tăng ni sinh theo học lớp Cao đẳng Phật học.

-        (01) bản sao văn bằng tốt nghiệp THCS, THPT (Có thị thực).

-        (01) bản sao Chứng điệp xác nhận đã thọ giới (Có thị thực).

-        (01) bản lược yếu lý lịch Tăng Ni sinh (Dán ảnh và xác nhận của Chính quyền địa phương)

-        (04) ảnh 3x4 chụp thẳng.

III. Thời gian, địa điểm đăng ký hồ sơ xin nhập học:

-        Thời gian: Nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 10/09/2018

-        Địa điểm nhận và đăng ký hồ sơ xin nhập học:

*Đối với Tăng Ni sinh muốn theo học khóa Cao đẳng và Trung cấp liên hệ hai địa điểm sau:

1.    Chư Tăng liên hệ: Quán Âm Phật Đài, khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Liên hệ:       Đại đức Thích Thiện Năng, số ĐT: 0908117891

 Sư cô Thích Nữ Huệ Phương, số ĐT: 0976630711

2.     Chư Ni liên hệ: Chùa Giác Hoa, ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Liên hệ:       Sư cô Thích Nữ Như Mỹ, số ĐT: 01665276589

*Đối với Ni sinh muốn theo học khóa Luật ni: Liên hệ chùa Bạch Liên, đường Ngô Quang Nhã, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Hoặc liên hệ Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa, số DĐ: 0919957798 hay số: 0291.3824308

-Hoặc Tăng Ni sinh có thể truy cập trang Website: phatgiaobaclieu.com và download hồ sơ nhập học. Hoàn tất hồ sơ và gởi về một trong các địa chỉ trên. (Like download hồ sơ cuối bài)

Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu kính thông báo đến Chư Tôn đức việc chiêu sinh của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu khóa V (2018-2021) như trên.

 Kính mong Chư Tôn đức quan tâm phổ biến rộng rãi đến Tăng Ni sinh tại các Tự viện. Để Tăng Ni sinh có nhu cầu nhập học kịp làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

                                                                    TM. BAN GIÁM HIỆU

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

-Như trên;

-UBND, UBMTTQ, BTG tỉnh

‘để kính tường và giúp đỡ’

-Lưu: Vp.                                                                       Đã ký

                                                                Thượng tọa TS Thích Phước Chí 

Khi tải hồ sơ về bấm nút Download chọn Direct download.

Bia Ho So.doc

Don Xin Nhap Hoc.doc

Giay Gioi Thieu.doc

Ly Lich Tang Ni.doc

Cập nhật ( 15/06/2018 )